עבודת צוות

סיכום שיעור 12

Lizasam

Lizasam

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

17.3.2021 עבודת צוות

ליזה סמנדוייב, ת.ז. 317944395

מה התפקיד של בג”ץ? למה אנחנו שומעים על מלחמות? יהיו דוגמאות מהחיים ופסקי דין. למה החלטה של מינהל נגועה באי שביעות. 450 אלף עובדי רשויות גויסו לעבודה על מנת לצטט לחוק. בית משפט עליון בא לבדוק שחוק לא פוגע בערכים כמו שוויון, בערכים כמו שוויון של אדם. שלא יפגעו בזכויות של מיעוטים. הרבה פעמים האגו משחק, סליחה אדוני, זו סמכות שניתנה לי. הוא בא להגן על חברה שהיא מטבעה מאוד מגוונת. ואז השאלה הגדולה האם בדרכו להגן על החלש הוא קצת “עף על עצמו?”. מבחינתו הכל שפיט, הוא נכנס האם בצד שאתה מפעיל יש פגיעה בזכות יסוד. אנחנו התכוונו שפגיעה בכבוד זה כשמישהו מטריד מינית, אך לא התכוונו שאחרי 25 שנה בג”ץ יגיד שהצד של ממשלת ילדים שביטול קצבאות ילדים זו פגיעה. לא זו הייתה הכוונה. הפוליטיקאים לא קובעים לעצמם כללים שכובלים להם ידיים. זה קורה רק בעת משבר גדול. בעבר כבר היה שבג”ץ קבע שלא יכול להיות שיש שר שימשיך לכהן בתפקידו ברגע שהוא הורשע. אבל בג”ץ לא רצה להכניס את הידיים שלו לזה. זכות העמידה היא תנאי סף להגשת לבג”ץ על פיו העותר נדרש להיות מי שנפגע מהעוולה. כל ארץ מתקדמת לפני שהיא עשתה משהו היא קבעה חוקה. גם אצלנו הייתה כוונה לזה, אך לא הצליח, כי חוקה קושרת מאוד וקשה לבצע בה שינויים. במדינות מפותחות חוקה קושרת בין ערכים של המדינה, מה חשוב בה, מה היא מובילה…

אצלנו יש חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. זכויות היסוד במדינת ישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם בקדושת חייו ובהיותו בן חורין והן יכובדו ברוח חוק היסוד של מדינת ישראל. לאדם יש זכויות שהוא נולד איתם, ללא קשר ללאום, גזע וכו’…

אל תפגע בחיים או בגופו של בן אדם, אל תפגע בכבודו של אדם, למה? כי הוא אדם. אין נוטלים או מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת. אין פוגעים בקניינו של האדם. אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X