עבודת צוות

סיכום שיעור 12

ludmilash

ludmilash

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

שיעור 12

סדרה שופטים בשר ודם – שלטון החוק בשלטון

לומדנו על המתח בין הרשות המבצעת, המחוקקת והשופטת.

חוק יסודי כבוד האדם וחירותו

חזרה לנושאים שיהיו במבחן:

קונפליקטים, מנהל אפקטיבי, פרואקטיביות, ניהול זמן, תרבות ארגוני,

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X