עבודת צוות

סיכום שיעור 13

אורית בן הרא"ש

אורית בן הרא"ש

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

בשיעור זה סיכמנו את הקורס בנקודות כלליות והצגנו דוגמאות מחיי היום יום וממקומות העבודה של משתתפי הקורס שבהם מגיעים לידי ביטוי המאפיינים של עבודת הצוות והמנהל האפקטיבי.

מאפייני הצוות האפקטיבי

.1  מטרה משמעותית ובהירה (שמנוסחת בלשון מוחשית), המציבה אתגר ממשי לקבוצה ולפרט.

.2  מבנה הנגזר מהמטרה והתואם את תוצאות הנדרשות (ולא הפעולות). למבנה 4 מאפיינים הכרחיים:

-הגדרה ברורה של תפקידים וסמכויות

-מערכת אפקטיבית לתקשורת ופתרון קונפליקטים.

-מנגנונים למדידה ובקרת ביצועים אישיים ומתן משוב.

-הפקת לקחים המבוססת על נתונים עובדתיים

3. כישורים מתאימים של חברי הצוות, הבאים לידי ביטוי:

-בידע, מיומנות ויכולת טכנית הנדרשת לביצוע המשימות

-בתכונות אישיות המאפשרות השגת מצוינות.

  1. מחויבות גבוהה של חברי הצוות, שמניעה אותם להישגים ולמאמץ. מחויבות, הנובעת מיכולתו של הצוות לתגמל את הפרט ולספק לו צרכים של הישגיות, שייכות ועוצמה.
  2. אקלים שיתופי, המבוסס על אמון ובא לידי ביטוי ב:

-יושר

-פתיחות

-עקביות

-כבוד

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X