עבודת צוות

סיכום שיעור 1

amichailv

amichailv

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

בשיעור הראשון דברנו על מאפיינים בסיסיים של עבודת הצוות, ותנאים להשגת אפקטיביות בעבודת הצוות.

צוות הינו קבוצה בה המשתתפים תלויים זה בזה ומקיימים קשרים לצורך השגת מטרה משותפת.

החשיבות בעבודת צוות היא בקיומה של יכולת התמודדות עם ריבוי משימות מורכבות, שמירה על מבנה ארגוני ברור בו יש צוותים ותתי צוותים ייעודיים, וכן כאמצעי שמאפשר יצירת הזדהות של העובד באופן שמניע אותו טוב יותר ומאפשר לספק לו צרכים חברתיים ותמיכה.

הבסיס לעבודת צוות הוא קודם כל קיומם של ערכים משותפים, המהוים תנאי למימוש המטרות. ערכים כמו אמון, כבוד הדדי, אחריות משותפת, אכפתיות, שיתוף פעולה וכדו’.

עבודת הצוות מצויה על סקאלה של רמות שונות של גיבוש צוותי, ישנם ארגונים בהם נדרשת עבודת צוות עם תלות הדדית גבוהה, ועד תלות הדדית נמוכה ביותר (בה יש פעילות עצמאית יותר של הפרט). ככל שהתלות גבוהה יותר, נדרשת זהות ערכים ושיתוף פעולה גבוהים יותר.

אחת הבעיות המבניות בגיבוש צוות אפקטיבי הוא סגנונות מנוגדים של אנשים שונים, שיוצרים בהכרח קונפליקטים בכל צוות וארגון. פתרון חיובי של בעיה זו היא פעולה בגישה סינרגטית שרואה בכוח של כל פרט בקבוצה מרכיב חיובי שמשלים חוסרים של כוחות אחרים בקבוצה, ולא מנסה לטשטש או לבלום את הגיוון.

על מנת שצוות יהיה אפקטיבי הוא צריך לענות על שורה של מאפיינים, בהתאם למטרתו – קודם כל גיבוש המטרה בצורה ברורה, הנהגה ברורה שמציבה את החזון ויוצרת אוירה מקדמת שינוי, לאחר מכן עיצוב מבנה הצוות באופן שערוך למטרה ובו כל אחד מבין את חלקו, הצבת סטנדרטים למצוינות ואוירה של מחוייבות הדדית ואכפתיות מהצלחת האחרים כמפתח להצלחת הצוות כולו.

לסיכום דנו בסגנונות שונים לניהול צוותים, בין סגנון סמכותי או נוהלי, לבין סגנון מתייעץ או משלב, כאשר כל אחד מהם יוצר דגש שונה על האיזון שבין משימה לאנשים. יש להתאים את סגנון הניהול לאופי ומטרת הצוות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X