עבודת צוות

סיכום שיעור 8

amichailv

amichailv

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

בשיעור זה חזרנו על עקרונות ותיאוריות עיקריות בעבודת הצוות לקראת סיכום הקורס.

ראשית הגדרת הצוות צריכה להיות ברורה – קבוצת אנשים בעלי מטרה משותפת ותפקידים מוגדרים. חידוד המטרה וחלוקת התפקידים הברורה למימוש הייעוד של הצוות תביא לפעילות תקינה.

תיאוריות שונות מגדירות מניעים שונים של בני אדם לפעולה בחיים בכלל ובתוך צוות בפרט.

לפי דנצברג, המניעים הם פשוטים וחדים – הציפייה לתגמול מחד (הגזר) אל מול הפחד מסנקציות מאידך (המקל). לאור המניעים הללו צריך לפעול גם בהנעת עובדים בתוך קבוצה – הצבת תמריצים חיוביים על הצלחה והשקעה אל מול ‘פחד’ מצעדים שליליים על כשלון והתרשלות.

לעומתו מאסלו הציב מודל מורכב יותר הידוע כפירמידת הצרכים, אשר כל אדם חייב לממש בה את השלב הקודם כדי לעבור לשלב הבא – החל מקיום הצרכים הפיזיים, דרך הבטחון האישי והכלכלי, עבור לתחושת השייכות, הכבוד וההערה וכלה במימוש העצמי.

ניתן להזכיר בהקשר זה גם את התיאוריות של טיילור (‘האדם כמכונה’ – גישה מכנית לניהול עובדים) אל מול הגישה המפותחת יותר של מאיו (גישת יחסי האנוש), שהוסברו בשיעורים קודמים.

התיאוריה של מקגרגור מציגה גם היא חלוקה פשוטה וחדה בין שני טיפוסי עובדים – עובד מטיפוס X שהוא עובד ‘עצל’ וחסר שאיפות ולכן צריך תמיכה, הדרכה ודחיפה וגם בקרה על התוצרים, אל מול עובד מטיפוס Y שהוא עובד חרוץ ופעלתן, בעל שאיפות ואכפתיות מהשגיו וממקום העבודה, שבאופן טבעי צריך פחות דחיפה ובקרה.

לסיום, יש להזכיר את העקרונות של דמרקר לתפקוד של צוות טוב –

ראשית, מיון וגיוס עובדים מתאימים ובעלי כישורים הן לתפקידם והן לעבודה בצוות ופתרון בעיות. שנית, קיומם של נהלים ותהליכים שמעודדים את עבודת הצוות כולל אנשי מקצוע מלווים. כמו כן, יצירת אוירה של למידה והתפתחות אישית וקבוצתית – עידוד ליציאה להשתלמויות והדרכות. לבסוף, יצירת מערכת תגמולים שעומדים בציפיות אל מול ההשקעה של הצוות, ללא תגמול הולם הפרט והצוות יתקשו לתת תפוקות גבוהות לאורך זמן.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X