עבודת צוות

סיכום שיעור 1

matanl

matanl

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

בשיעור הראשון למדנו את הנושאים הבאים:

נהלי הקורס, לרבות נהלים ספציפיים ללימודים בזום.

הגדרות ומאפייני הצוות ועבודת הצוות.

הבחנה בין צוות לבין קבוצה אקראית של אנשים.

שלבים בהתפתחות צוות.

מדדים ללכידות הצוות והכוחות היוצרים לכידות.

דוגמאות לשיתוף פעולה בצוותים.

יתרונות/ חסרונות של לכידות חברתית של צוות ושל לכידות- יתר.

מה יסייע להשגת מטרות הצוות?

תופעת הקונפורמיות.

מאפייני החשיבה הקבוצתית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X