עבודת צוות

סיכום שיעור 1

301651881

301651881

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

סיכום שיעור 1

עובדיה כהן

צוות- קבוצה, לרוב בסדר גדול של עד 8-10 אנשים. חשוב להבין שלא כל קבוצת אנשים מהווה צוות. ישנם מאפיינים שצריכים להתקיים על מנת שהקבוצה תוגדר כצוות. למשל, מטרה משותפת שמייצרת לכידות בקבוצה. צוות הוא גם קבוצה שחבריה בעלי מיומנויות משלימות. הטרוגניות היא מאפיין חיובי בצוות ופעמים רבות התוצרים של צוות כזה יהיו טובים יותר. לרוב לצוות יש ערכים ונורמות שמונחלות לו על ידי הארגון. כמו כן, יש אדם שמוביל את הצוות ומתווה את הדרך.

בקבוצות טובות קיימת לכידות חברתית ויש לכך יתרונות. קבוצה כזו מתאפיינת ביציבות ויש בה תקשורת פנימית טובה, שקיפות ואמפתיה מה שמסייע לה לעבור יחד משברים. המרצה שיתף על צוות רב-מקצועי בבית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים ובו הצוות עובד יחד בצורה אפקטיבית כיוון ששמים את המענה לילד ולצרכיו במרכז. העובדה שמדובר בצוות רב-מקצועי לא מפריעה לעבודה הצוותית כיוון שהדגש הוא על המטרה המשותפת- לקדם את הילדים. עקרונות בהם חברי הצוות השתמשו על מנת לעמוד במשימה הם שיתוף הידע לגבי התלמיד, התייעצות זה עם זו כדי לדייק את המענה לתלמיד. שימוש בעקרונות אלה מובילים להחלטות איכותיות יותר ויצירתיות יותר מאלו שהיו מתקבלות אם כל איש מקצוע היה עובד באופן נפרד מהקבוצה.

חשוב לציין כי ללכידות קבוצתית גבוהה יש גם חסרונות. קבוצה בה יש נטייה להסכמה בין כל חבריה היא נעדרת ביקורת פנימית. לחץ לקונצנזוס מפחית יצירתיות של הפרט ומקשה עליו לבטא את הדעות האמתיות שלו. הדבר מהווה חיסרון כיוון שהרבה ידע שוכן בקרב חברי הצוות (ולאו דווקא נמצא אצל המנהל) וכאשר קיים חשש להביע דעה הידע נשאר אצל העובדים. תופעה כזו המתקיימת בקבוצות נקראת “חשיבה קבוצתית” ויש למצוא דרכים להתמודד איתה. מנהל הצוות צריך להיות סובלני, לעודד את חברי הקבוצה להביע דעות שונות ולהרגיע חשש מטעויות. למרות החסרונות הללו עדיין לא ניתן להתעלם מהיתרונות של לכידות קבוצתית שמסייעת לקבוצה לעמוד במימוש מטרותיה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X