עבודת צוות

סיכום שיעור 1

noyhou

noyhou

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

עבודת צוות מפגש 1 – 28.4.21

על הלכידות הצוותית והקבוצתית-

צוות – קבוצה שחבריה הם בעלי מימוניות משלימות והם מחויבים למטרה או מספר מטרות משותפות.
הם רואים עצמם אחראים הדדית לתוצאות.
צוות הוא סוג מיוחד של קבוצה . חייבת להיות מחויבות משותפת לפעולה/מטרה.
בסוף צריכה להתקיים סינגריה בין כולם – תפוקה שהיא גדולה מסך החלקים בה.

צוות מנצח חייב מטרה מלכדת

מה משותף לצוות ווקובצה?
מטרות, אינטראקציה פנימית ומול גורמי חוץ, ערכים ואמונות משותפים, זיהוי קבוצתי

רמת הלכידות החברתית של הקבוצה, נמדדת ביכולת וברצון של חבריכה להשיאר נאמנים לערכים
ולמטרות ואחד כלפי השני.

הכוחות שיוצרים לכידות בצוות:
1. מטרה משותפת
2.איום משותף על חברי הקבוצה
3.הרגשת שותפות בין חברי הקבוצה – תלות הדדית
4. ערכים משותפים
5.חווית הצלחה משותפות – הצלחות בונות לכידות
6.מנהיגות מובילה ומניעה
7.תגמולים ותמרוצים
8. לכידות בין אישית
9.לכידות משימתית

שיתוף פעולה בצוות הטרגוני –
שת”פ בצוות רב מקוצעי המטפל בתלמידים עם צריכים מיוחדים מאפשר-
יידוע,התייעצות, שיתוף ביידע, כפיפות עצמית(ביטול אגו)

הרווחים/החסרונות מהלכידות החברתית האפקטיבית:
*אנשים מבלים הרבה זמן ביחד, אינטראקציות יותר ידידותיות
*האנשים ישקיעו כדי להישאר בקבוצה
*הקשר בין לכידות ופרודוקטיביות אינו כה ברור- מי שרוצה לתרום באופן חריג לפעמים מקבל
“זריקת הרגעה” מהבקבוצה. דבר זה פוגם לעיתים ביעדים שההנהלה כל הזמן מעלה.
*יש בקבוצה מלוכדת תקשורת פנימית טובה וגילוי לב שקיפות אמפטיה והכלה.
*הקבוצה לעיתים נעדרת ביקרותיות פנימית ויש בתוכה הסכמה רבה ולחץ לקונזוס
*לעיתים ככל שיש יותר אנשים בקבוצה ולהכידות גבוהה, כל אדם ישקיע פחות מאמץ

מה יסייע להשגת המטרות –
1. המטרות צריכות להיות ברורות וזה משפיע על רמת הביצוע
2.כדאי לברר מראש האם כולם מוכנים להשקיע אותו דבר – ימנע קונפליקטים בעתיד
3.חשבות שהיעדים יהיו תואמים לערכי הקבוצה
4.חשוב שהמנהלים יתנו לאנשי הצוות פידבק על ביצוע.

תופעת הקונפורמיות בצוות – ככל שהיא יותר אטרקטיבי כך הלחץ לקונפורמי יהיה גדול יותר.
בכל צוות יש לחץ קבוצתי לקונפורמיות עם הקבוצה – לא להיות חריג
על הפרה משמעותית של הקונפרומיות אפשר לחטוף חזק – מנהל הצוות חייב להלחם
בתופעת חרם ונידוי מהקבוצה.

מה מאפיין את החשיבות הקבוצתית?
1. אשליה של אי פגיעות
2.אמונה ללא סייג במוסריות הקבוצה ובצדקתה
3.ראייה סטיראוטיפית של האיוב והמתחרה
4.קיבעון במחשבה

איך המנהל יתמודד כנגד תופעת “החשיבה הקבוצתית”
1. לדבר על זה!
2.על המנהיג להיות סובלני לעודד את חברי הקבוצה ולהביע דעות גילוי לב

הכרות עם כל חברי הקבוצה
2 סרטונים על עבודת צוות. אחד על דייג קבוצתי והשני על עבודה משותפת של הובלה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X