עבודת צוות

סיכום שיעור 1

aya bar natan

aya bar natan

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

 1.  עבודת צוות -פעילות של מספר אנשים למטרה משותפת , אשר אמרוה בסופו של דבר להביא לתפוקות גבוהות יותר ממה שהיה ניתן לקבל מעבודה של כל איש צוות בנפרד.
 2. הצוות צריך מטרה מוגדרת ומחברת , שיש יחסי עבודה בעלי תלות , חשוב להגדיר מטלות הישגים והצלחות .
 3. עבודה בקבוצה האחריות יותר אישית לעומת עבודת צוות שהאחריות היא משותפת.
 4. עבודת צוות  לתפקוד יעיל ונכון של קבוצה, לאחר שיש הגדרות משותפות , כל איש צוות צריך לתרגם את חלקו ותפקידו כחלק מביצוע המטלות, לעבוד על ניגוד אינטרסים וקונפליקטים שעלולים להשפיע על עבודת הצוות, גיבוש נורמות וכללים שיביאו להרגשת לכידות חברתית בביצוע  טוב עם תפוקות גבוהות .
 5. הרגשת שותפות לכידות כוח חיובי מעלה את שביעות הרצון ושל החברים להישאר בקבוצה. יחד עם בניית ערכים משותפים, חוויות ההצלחות המשותפות , הנהגה מובילה ומוערכת.
 6. גם בצוות רב מקצועי הצוות חולק בידע כל אחד מעולם המקצועי שלו , ביטול אגו וראיית המשימה המשותפת.
 7.  לכידות חברתית של קבוצה מגבשת מביאה את אנשי הקבוצה לחגוג יחד , לפרגן ולהעשיר את חברי הקבוצה מעבר למשימה המוגדרת .
 8. לשים לב לשלב שבה אנשי צוות מורידים מאמץ וצבירת הישגים בגלל תגובות שהם מקבלים מקולגות בצוות על “פרודוקטיביות יתר”.
 9. שהמטרות ברורות משפיע על רמת הביצוע. הסבר לכולם על מה מצופה מכל אחד מחברי הצוות . חלוקת עומסים בין חברי הקבוצה.  קבלת פידבק והוקרה על הצלחות .
 10. קונפורמיות , לשים לב ללחצים שיכולים להיווצר בעבודת צוות שמנטרלת את היחיד להיות שונה לחשוב מחוץ לקופסא וכל זאת על מנת לא להתפס כחריג.
 11. איש צוות בטוח במקומו ובעצמו לא יפחד להראות יכולות גם מעבר לנדרש בלי לחשוש מתגובת חברי הקבוצה. למרות שעל “הפרה משמעותית ” אפשר לקבל תגובות קשות מחברי הקבוצה (סוג של חרם).
 12. חשיבה קבוצתית ,לפעמים היא סוג של פשרה, החלטה שמתקבלת היא לפעמים היא לא בהכרח הפתרון האופטימלי. יש מקום לכל אחד להביע את דעתו , יש מקום לשמוע את כל מגוון הדעות וההצעות .וחשוב על דרכי פעולה יעילים .
 13. יש לחשוב על קונפליקטים שעלולים להיווצר בקבוצה, איך היחיד יכול לראות את עצמו , את הישגיו האינטרסים שלו בתוך כל עבודת הצוות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X