עבודת צוות

סיכום שיעור 1

perag8

perag8

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

עובדיה כהן מרצה

עברנו על המושג צוות – קבוצה המונה עד 8 או 10 אנשים.

צוות הינו סוג מיוחד של קבוצה, חייבת להיות לו מחויבות משותפת. סינרגיה – מדברת על תפוקה הגדולה מסך חלקיה. בצוות טוב כל אחד עושה את החלק שלו, את הדבר שהוא הכי טוב בו. השאיפה היא לערבות הדדית גבוהה, למוטיבציה, לחתירה למען מטרה משותפת בשיא הכוח והיכולות.

מהי עבודת צוות? מה צריך צוות מנצח?
מטרה מלכדת
צבירה של הצלחות וחוויות חיוביות שיחזקו את הבטחון העצמי של חברי הצוות.
יחסי תלות צריכים להתקיים בין חברי הצוות על מנת שיחושו מחויבים.

מה משותף לצוות ולקבוצה?
מטרות משותפות
קיום אינטרקציה פנימית
ערכי נאמנות ברורים לפיהם פועלת הקבוצה
זהוי קבוצתי, קל לזהות את הקבוצה מבחוץ
מאפיינים ברורים, הקבוצה מגובשת
מה יוצר לכידות בקבוצה?
מטרה משותפת
איום חיצוני משותף
תלות הדדית
ערכים משותפים
מנהיגות מובילה
תגמולים

רווחים וחסרונות בלכידות
זמן בילוי משותף, חוויות נצברות
אנשים משקיעים כדי להשאר בקבוצה
תקשורת מפותחת, הכלה, אמפתיה
הקבוצה מצטיינת ביציבות גבהוה
הקבוצה שואפת לממש את מטרותיה כאשר היא מגובשת

דובר גם על תופעת הקונפורמיות בצוות ועל הנזקים שעלולים להתרחש כתוצאה מכך ןכן על חשיבה קבוצתית ועל מאפייניה.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X