עבודת צוות

סיכום שיעור 1

inessa

inessa

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

עבודת צוות או עבודה משותפת מוגדרת כפעילות משותפת של שני פרטים (אנשים, בעלי חיים, רובוטים וכיוצא באלה) או יותר, הפועלים לשם מטרה דומה תוך שיתוף פעולה ביניהם. עבודת צוות מאופיינת בעיקר בקבוצות. למשל נגרים ונפחים עובדים ביחד.

עבודת צוות היא קריטית להתמודדות עם האתגרים שהעולם מציב בפנינו כיום, אולם עבודת הצוות עצמה עלולה להוות אתגר. כדי שצוות יתקדם יש צורך בנקודות מבט מגוונות, אבל ההבדלים ביניהן עלולים בקלות להוביל למקרים של אי-הבנה כאשר הדינמיקה בין חברי הצוות אינה בריאה.

חשיבותה של דינמיקה בריאה בצוות

כדי להשיג גמישות ולחתור לעבר הצלחה, צוותים צריכים ליצור ולטפח דינמיקה בריאה. השלב הראשון הוא להבין מהן אותן דינמיקות ולאחר מכן לגלות כיצד ניתן לייצר אותן בין חברי הצוות.

טיפוח של דינמיקת צוות בריאה

כאשר מטפחים דינמיקה בצוות, הצוות מצויד בכלים טובים יותר להתמודדות עם אתגרים מורכבים ובלתי צפויים. היא עוזרת ליצור תוצאות חיוביות, כולל קידום התרבות בחברה, קבלת החלטות משופרת והגברת שביעות הרצון בקרב חברי הצוות.

עבודת צוות נדרשת שעה שהמשימה לא ניתנת לביצוע על-ידי יחידים, ללא אינטראקציה עם האחרים. בעולם הדינמי של היום, כאשר האתגרים מורכבים יותר ומחייבים התמחויות בידע ובכישורים ופעולה מהירה יותר – עבודת הצוות חיונית, על מנת להפיק ערך מוסף גדול יותר מכל אחד מחברי הצוות.

הנחת היסוד העומדת בבסיס המאמר היא שהתכונות לעבודת הצוות כמו גם איכותה נגזרים, בראש

ובראשונה מהמשימות העומדות בפני הארגון ובפני הצוות, לערכים, לאמונה בחשיבות הצוות, לעוצמת

הצרכים הפסיכולוגיים ישנה השפעה קטנה יותר.

 

מאמר זה מיועד למובילי צוותים בכל תחומי העשייה. מטרתו: הבנה של התהליכים המרכזיים הקיימים

בצוות ובעבודת צוות, אשר מסייעים או מקשים על המיצוי המיטבי של הפוטנציאל הצוותי. המאמר גם

פורס נתיבי פעולה מרכזיים, בהם יכול המנהל להשפיע על אפקטיביות צוותו.

מהו צוות

מתוך ההגדרות הרבות העוסקות בצוותים ניתן לחלק ל –  5 מרכיבים מהותיים המבחינים בין צוות לכל קבוצה אחרת:

  1. לצוות יש סיבה – מטרה לעבודה משותפת.
  2. מתחייבת תלות הדדית בין חברי הצוות. הם זקוקים האחד לניסיון ולכישורים של
  3.          האחר, ליכולת ולמחויבות ההדדית להגיע למטרות המשותפות.
  4. ישנה מחויבות לרעיון, שעבודת צוות מובילה לתוצאות גבוהות אפקטיביות יותר     מאשר עבודה כיחידים.
  1. קיימים מנגנונים ותהליכים מובנים, המבטיחים תיאום ואפקטיביות.
  2. לצוות דרושה הכרה חיצונית שהם קבוצת תפקוד מובחנת בתוך המערכת הארגונית
  3.        הכוללת.

מטרות ומשימות הצוות

 

הסיבות לקיומם של צוותים בארגונים הן, בראש ובראשונה, סיבות פונקציונאליות של ארגון העבודה או לצורך טיפול במשימות מורכבות. מימוש האסטרטגיה והחזון הארגוני והעמידה ביעדים מחייב, על פי רוב, עבודת צוות.

המרכיב הראשון בהפיכת קבוצת אנשים כלשהי לצוות הינה ההכרה שישנה מטרה משותפת. היעדר מטרה משותפת יכול לנבוע מ2- סיבות עיקריות:

 

  1. לא קיימת מטרה. במצב זה, קבוצת האנשים אינה מהווה צוות אלא אוסף של יחידים, שאין משמעות ביצועית ותפקודית לעצם פעולתם המשותפת. הם נמצאים יחד בגלל נסיבות מסוימות או בשל צרכים חברתיים.
  2. סיבה מורכבת יותר, הדורשת התייחסות מצד מנהל הצוות: ליחידים אין הבנה ותחושה של מטרה משותפת. התחושה היא “איש לנפשו”. תופעה זו יכולה לנבוע ממיקוד יתר באינטרסים אישיים או בשל אי הבנת הצורך לפעול במשותף, על-מנת שכל פרט בנפרד ירוויח יותר ויבטא את כישוריו הייחודיים.

 

ארבעה שלבים הכרחיים על מנת שקבוצה תתפתח, ותוכל להתמודד מול משברים, למצוא פתרונות ולהפיק תוצאות.

1- יצירת הצוות (Forming) – הקבוצה נמצאת בראשית דרכה ועליה להגדיר מטרות משותפות, לתרגמם אותם למשימות ולבסס את תפקידו האישי של כל אחד מחברי הצוות ואת מיקומו.

החשיבות של שלב זה היא בבחינת הכישורים המקצועיים של חברי הצוות ובחינת היכולות שלהם להתמודד עם לחצים ומשברים ועם ערכי הליבה הנדרשים.

חוסר הוודאות מה יהיה ? ואיך נסתדר? גורר חרדה ומתח ושכיח לראות בשלב זה חוסר תיאום בין מטרות היחיד למטרות הקבוצה.

2) סערת רגשות(Storming) – העבודה המשותפת והצורך לייצר תפוקות מעוררים ניגודי אינטרסים וקונפליקטים ומשפיעים על הביצועים של חברי הצוות.

תהליכי קבלת החלטות(מי יחליט?) וחלוקת התפקידים(מה וכמה יעשה כל אחד?) מתאפינים במתחים חריפים הגורמים להקצנת עמדות-בשלב זה עדיין לא נוצר גיבוש ובוודאי לא נאמנות.

ישנן עדיין נאמנויות מצטלבות לבוסים מחוץ לצוות.

3)התחלת גיבוש נורמות וכללי משחק מקובלים. מתחילה להיווצר לכידות קבוצתית,

מתגבשת תמיכה ועזרה הדדית ופוחתות התנגדויות כלפי הממונה הרשמי והן בין החברים לבין עצמם…

4)ביצוע (Performing) – השלב הזה המאופיין ברמות גבוהות של תפוקה, שת”פ ושביעות רצון.

מגיעים לשלב זה כאשר חברי הקבוצה חשים מחויבות למשימה ומביעים בשטח את הערך המשותף של עבודת הצוות-קיימת גם במקביל הבנה לצרכים וציפיות היחיד מהקבוצה

 

 

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X