עבודת צוות

סיכום שיעור 1

shmulik

shmulik

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

בשיעור זה למדנו מהו צוות (team)הסברנו שזו קבוצה שחבריה הם בעלי מיומנויות משלימות(בעולם הדינאמי של היום, כאשר האתגרים מורכבים ומחייבים התמחויות בידע ובכישורים מגוונים, יש יתרון ודרישה לעבודת צוות). והם מחויבים למטרה או מספר מטרות משותפות. הם רואים עצמם אחראים הדדית לתוצאות-(צוות שיפור,צוות פיתוח,צוות פרויקט).צוות הוא סוג מיוחד של קבוצהחייבת להיות מחוייבות משותפת לפעולה/מטרה

עבודת צוות: פעילות של חברי הצוות,אשר מובילה לתפוקות גבוהות יותר מהסכום שהיה מתקבל מחיבור  תפוקות של כל אחד מחברי הצוות(סינרגיה)-מידת שת”פ בין חברי הצוות לטיפול בבעיית חשמל או צוות לשיפור תהליך בפרויקט ,שבו כ”א נותן מיתרונותיו היחסיים המיוחדים .צוות מנצח חייב מטרה מלכדת .הצוות מיצר יחסי תלות הדדים. צוות מנצח חייב ליצבור הצלחות וחוויות מוצלחות להגברת בטחונו העצמי  (פיגמליון) קבוצות עבודה אחראיות לדרישות המתקבלות מההנהלה בעוד שצווותים הם בעלי מידה רבה יותר של ניהול עצמי, בעלי אוטונומיה מסוימת(עם משאבים שנמצאים ברשותם והם קובעים  כמעט לחלוטין כיצד לממש אותם).צוותים בעלי תפקוד גבוה – אלו צוותים שחבריהם מחויבים עמוקות לצמיחה ולהצלחה  של הצוות תוך דאגה הדדית להצלחות אחד של השני.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X