עבודת צוות

סיכום שיעור 1

Rafi.efraimov

Rafi.efraimov

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

צוות הינה קבוצה של אנשים בעלת מידה גבוהה של תלות הדדית, המכוונת להשגת מטרה או להשלמת משימה. חברי הצוות מסכימים על המטרה ועל כך שהדרך היחידה להשגתה הינה לעבוד ביחד.

1. לצוות יש מטרה לעבודה משותפת.

2 . מתחייבת תלות הדדית בין חברי הצוות. הם זקוקים האחד לניסיון ולכישורים של האחר ליכולת ולמחויבות ההדדית להגיע למטרות משותפות.

3. ישנה מחויבות לרעיון, שעבודת הצוותמובילה לתוצאות גבוהות אפקטיביות יותר מאשר עבודה כיחידים.

גורמים שיכולים לסייע להשגת מטרות הצוות

  • הגדרת מטרות ברורות – משפיע על רמת הביצוע.
  • בחינת אנשי הצוות אם הם מוכנים להשקיע אותו דבר.
  • יש להגדיר מטרות שיהיו תואמים לערכי הקבוצה.
  • יש לקבל פידבק על ביצוע מהמנהלים ולהוקיר תודה במקרה הצורך.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X