עבודת צוות

סיכום שיעור 1

etik

etik

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

עבודת צוות 134832 – סיכום שיעור 1 מתאריך 28.4.21

במהלך השיעור המרצה בעצם הסביר לנו מהי ההגדרה של צוות.

צוות (team) – קבוצה שחבריה הם בעלי מיומנויות משלימות והם מחוייבים למטרה או מספר מטרות משותפות. צוות הוא סוג מיוחד של קבוצה בה חייבת להיות מחוייבות משותפת לפעולה/מטרה.

המרצה הסביר על צוות מנצח ועל ההבדל בין קבוצה לצוות. על מנת שהצוות יהיה צוות מנצח הוא חייב מטרה מלכדת, יחסי תלות הדדיים וחשוב שיצבור הצלחות וחוויות מוצלחות להגברת ביטחונו העצמי.

בקבוצה התפקיד מסתמך על עבודה עצמאית של החברים בה ואילו בצוות הוא מסתמך על תוצר העבודה הקולקטיבי כשהאחריות שם הינה משותפת. בקבוצה האחריות לדרישות מתקבלת מההנהלה, בעוד שצוות מתאפיין בניהול עצמי בעל אוטונומיה מסוימת. צוות בעל תפקוד גבוה הינו צוות שחבריו מחויבים לצמיחה ולהצלחה של הצוות.

לא כל אוסף מקרי של אנשים הוא קבוצה/צוות. חשוב שיהיו להם מטרות משותפות, אינטראקציה פנימית ועם גורמי חוץ, ערכים ואמונות לפיהם הם נוהגים וזיהוי קבוצתי.

כדי שהקבוצה תתפתח יש ליצור צוות, להגדיר מטרות ולבחון את הכישורים המקצועיים של חברי הצוות. תיתכן סערת רגשות ויווצרו קונפליקטים וניגודי אינטרסים וכאן יש מקום להגדיר את תהליך קבלת ההחלטות וחלוקת התפקידים. נדרש תהליך של גיבוש נורמות וכללי משחק ומתחילה להיווצר לכידות קבוצתית. בסוף מגיע שלב הביצוע המאופיין ברמות גבוהות של תפוקה, שיתוף פעולה ושביעות רצון.

ככל שתהיה מטרה משותפת, איום משותף על כללי המשחק, הרגשת שותפות, ערכים משותפים, חוויית הצלחות משותפות, מנהיגות מובילה ותגמולים ותמריצים כך הצוות יהיה מלוכד יותר. לכידות בין אישית מצד אחד ולכידות משימתית מצד שני.

יתרונות של לכידות חברתית יכולים להיות הזמן שהאנשים מבלים יחד כך שהאינטראקציה יותר ידידותית, האנשים ישקיעו יותר כדי להשאר בקבוצה. התקשורת הפנימית תהיה טובה יותר והצטיינות ביציבות גבוהה ובמימוש מטרותיה.

מצד שני חסרונות של לכידות חברתית יכולים להיות שאומנם אנשי הצוות עובדים קשה יותר אך לעיתים יהיו פחות פרודוקטיביים. מי שרוצה לתרום באופן חריג לעיתים יקבל זריקת הרגעה מהקבוצה. כמו כן, אנשים ירצו לפזר אחריות ולא ירצו לצאת פראיירים. לא תמיד תהיה ביקורת פנימית בתוך הקבוצה.

שוחחנו על תופעת הקונפורמיות – הרצון לא להיות חריג ותחת חרם. ככל שהפרט יותר מאמין ובטוח בעצמו כך הוא יהיה פחות קונפורמי.

דיברנו על המאפיינים של החשיבה הקבוצתית ואיך המנהל מתמודד כנגד תופעה זו.

בחלק השני של השיעור, כל תלמיד בתורו הציג את עצמו ותיאר במה הוא נתקל בעבודת צוות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X