עבודת צוות

סיכום שיעור 1

Moranmaman

Moranmaman

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

צוות בהגדרתו הינה קבוצה שחבריה הם בעלי מיומנויות משלימות. והם מחוייבים למטרה משותפת. כל חברי הקבוצה רואים עצמם האחראים הדדיים על התוצאות.

עבודת צוות- פעילות חברי הצוות אשר מובילה לתפוקות גבוהות יותר מהסכום אשר מתקבל מכל אחד בנפרד.

על מנת שצוות יחשב כ”צוות מנצח”, נדרשים מספר אלמנטים:

1. מטרה מלכדת

2. יחסי תלות הדדיים

3. הצלחות משותפות

ישנם הבדלים בין קבוצה לצוות, כמפורט:

1. בקבוצה התפקיד מסתמך על עבודה אינדיבידואלית של החברים ובצוות מסתמך על תוצר עבודה קולקטיבי.

2. בקבוצה האחריות אינדיבידואלית ובצוות היא משותפת.

3. החברים בצוות חולקים אחריות משותפת למטרה .

ישנם 4 שלבים להתפתחות צוות:

שלב 1: יצירת הצווות. שלב 2: סערת רגשות. שלב 3: התחלת גיבוש נורמות ובכללי משחק מקובלים. שלב 4: ביצוע.

הכוחות היוצרים לכידות בצוות:

1. מטרה משותפת 2. איום משותף על חברי הקבוצה 3. הרגשת שותפות בין חברי הקבוצה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X