עבודת צוות

סיכום שיעור 1

yossi25

yossi25

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

 

‏2 מאי, 2021

 

עבודה בצוות- מפגש ראשון 28/04/2021

צוות: חברים בעלי מיומנויות המתמחים בידע ובכישורים מגוונים אשר משלימות אחד את השני ומחוייבים למטרות משותפות, צוות אש חש אחריות הדדית לתוצאות.

עבודת צוות: סינרגטיות-חיבור כולם יחד בייחודם מוביל לתפוקה גבוהה מאשר כל אחד בנפרד, שיתוף פעולה בין הצוות לטיפול במשימה מסויימת שבו כל אחד נותן ברמת המקסימום את התחום בו הוא דומיננטי להצלחת המשימה, מיצוי היתרונות בהשכלה ,ניסיון, ניהול, גיבוש, אינטילגנציה רגשית, בוגר אחראי, מומחה ומתאם.

עבודת צוות- צוות מנצח מחייב מטרה המלכדת את כולם ובעלת יחסי תלות הדדיים, צוות שיצבור הצלחות וחוויות מוצלחות להגברת בטחון עצמי לפרט ולקבוצה ביחד.

קיימים הבדלים בין קבוצה לבין צוות, קבוצה מסתמכת על אינדיבידואליזם ובצוות קיימת הסתמכות על תוצר עבודה קולקטיבי, התוצאות המשותפות של חברי הצוות עבדו ביחד.

אחריות הקבוצה היא יותר אינדיבידואל ובצוות היא משותפת, חלוקת האחריות משותפת למטרה.

קבוצת עבודה אחראית לדרישות ההנהלה, צוות מנוהל באופן עצמאי, אוטונומית בהתאם למשאבים שברשותם הם קובעים כיצד לממשם.

הצוות בעל כושר תפקוד גבוה מחוייבים לצמיחה והצלחה תוך כדי דאגה הדדית להצלחת כל חברי הצוות.

יחד עם זאת, קיים משותף לקבוצה והצוות: מטרות משותפות, אינטראקציה פנימית וחיצונית, ערכים ואמונות המכילים הישגיות  יצירתיות חדשנות ותחרותיות, זיהוי קבוצתי.

התפתחות הצוות מלווה ב-4 שלבים הכרחיים להתפתחות, התמודדות עם קשיים, מציאת פתרונות והפקת תוצאות חיוביות: יצירת הצוות, סערת רגשות, התחלת גיבוש נורמות וכללי משחק מקובלים, וביצוע שלב בו קיימת תחושת מחוייבות למשימה והבעת הרך המשותף של עבודת הצוות.

לכידות: רמת הלכידות החברתית נמדדת ביכולת וברצון של החברים לנאמנות לערכים ומטרות ואחד כלפי השני. הלכידות גוברת ככל שרצון החברים להישאר בקבוצה.

יצירת לכידות: מטרה משותפת, איום על חברי הקבוצה, הרגשת שותפות בין החברים-תלות הדדית, ערכים משותפים, חוויית הצלחת משותפות, מנהיגות מובילה ומניעה, תיגמול ותימרוץ, לכידות בין אישית, לכידות משימתית.

שת”פ בצוות הטרוגני: יידוע, התייעצות, שיתוף בידע, כפיפות עצמית ביטול האגו.

רווחים-חסרונות מלכידות חברתית אפקטיבית-הצוות מבלה הרבה זמן ביחד, אינטראקציות ידידותיות, השקעה כדי להישאר בקבוצה, הקשר בין לכידות ופרודוקטיביות אינו כה ברור.

בקבוצה מלוכדת התקשורת הפנימית טובה, גילוי לב, שקיפות ואימפטיה, נעדרת ביקורתיות פנימית ויש בתוכה הסכמה רבה ולחץ לקונצנזוס, הקבוצה המלוכדת  מצטיינת במימוש מטרותיה, פיזור אחריות.

סיוע להשגת המטרות: מטרות ברורות מסייעות ומשפיעות על רמת ביצוע, נכונות השקעה שווה מונעת קונפליקטים בהמשך, מטרות ויעדים תואמים לערכי הקבוצה, חשיבות הערכה והוקרת טובה של המנהלים לאנשי הצוות.

קונפורמיות בצוות: לחץ קבוצתי לקונפורמיות עם הקבוצה בביצוע ובעיקר במחשבה ובדעה, אטרקטיביות הקבוצה בעיני החברים גורמת לקונפורמיות גדולה יותר, בטחון הפרט בעצמו וביכולותיו גורם לפחות קונפורמיות, הפרת נורמות וערכי ליבה יכולות להיות מלוות בעונש כחרם או יציאה מהקבוצה, נדרשת הערכות וטיפול של מנהל הצוות לפעול למיגור חרם, נידוי ולחצים על חבר/קבוצה.

איפיוני חשיבה קבוצתית: אשליית אי פגיעות, אמונה ללא סייג במוסריות הקבוצה ובצדקתה, ראיה סטריאוטיפית של המתחרה, קיבעון מחשבתי, קבלת החלטה לא הכי טובה כפשרה בשל הקונצנזוס ולא פתרון אופטימלי, שמירת מחשבות לעצמם-שותקים.

התמודדות מנהל כנגד תופעת חשיבה קבוצתית: יש לדבר על התופעה, סובלנות המנהיג , עידוד חברי הקבוצה להביע דעות באופן חופשי, דעות שונות, גילויי לב, מותר לטעות וללמוד מכך, חלוקת הקבוצה למספר צוותים שיידונו בנושא מסויים, צרוף מומחים מחוץ לצוות, סיעור מוחות להעלאת היצירתיות.

דילמות וקונפליקטים: שיתוף פעולה מול תחרותיות, התנהגות שמתחשבת בצורכי הצוות גם ע”ח טובת ואינטרס הפרט.

תופעת בטלנות חברתית: התעניינות בתועלת האישית התואמת לחברויות אישיות, בחברות קולקטיביות שימת דגש על אחריות הכלל וטובתו מעל הכל ומאידך בשל כך נוצרת בטלנות חברתית ושמרנות  אשר עלולה לפגוע בפרודוקטיביות ובהתלהבות שיורדת.

התמודדות עם התופעה: לקשר ולזהות בקלות בין ההשקעה הפרטנית לתוצאה, שימוש באיומי ענישה מקטין בטלנות, יצירת מטלות חשובות ומעניינות, פיתוח מתן תמריצים אישיים.

סימנים לצוות בריא: מודעות, רצון להיות ביחד, גאוות צוות

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X