עדכונים טכנולוגיים

סיכום שיעור 8

Adam008

Adam008

פרטי הסיכום

קורס: עדכונים טכנולוגיים

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

הוגדר המונח טלקומנקציה, קרי, תקשורת מרחוק, טכנולוגיה המאפשרת תקשורת מרחוק בין שני גורמים ומעלה, במגוון דרכים ואופנים.

סוגיית מיפוי המידע – הודגשה החשיבות לתאר ולקטלג את המידע המנוטר והממופה באופן מוסדר ומובנה, ע”מ לשפר את הגישה אליו ואת השימוש בו ע”י הצרכנים.

לרוב, כאשר מסודרים ומאורגנים נתונים רבים בתבניות, טבלות וגרפים, הם בעצם הופכים ל”מידע” – DATA ובמקרים של מידע רב – BIG DATA.

חלק מתהליך עיבוד המידע והפקת התובנות, הוא מגיע לשלב שהוא מוגדר ומהווה “ידע” שמופק מהתובנות מהנתונים ומהמידע שנצבר ונלמד.

סוגי אמצעי זיכרון ואחסון במחשב – לרוב יהיו מחולקים לזיכרון פנימי וזיכרון חיצוני.

עם התפתחות הטכנולוגיה התפתחו גם אמצעי הזיכרון מבחינת כמות המידע המאוחסן ומבחינת מהירות הגישה אליו. חלק מהמידע נשמר כיום על אמצעי זיכרון (כרטיסי זיכרון / כוננים) קשיחים / מובנים במחשב או במערכת הממוחשבת, וחלק מאוחסנים על גבי שירותי “ענן” ונגישים באמצעות הרשת.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X