עדכונים טכנולוגיים

סיכום שיעור 19

idan

idan

פרטי הסיכום

קורס: עדכונים טכנולוגיים

מספר השיעור: 19

סיכום השיעור

סיכום שיעור

מהנדס

  • הוא אדם העוסק בהנדסה. תפקיד המהנדס הוא ליישם את ההתקדמות המדעית והטכנולוגית שהושגה בתחומים שונים על ידי אנשי מדע ומחקר, לצרכים שונים, כגון מסחר, ביטחון ויישומים רפואיים.
  • המהנדס בדרך כלל מאפיין את הבעיה שלפתרונה הוא נצרך, כולל הצרכים והמגבלות, ועל סמך הידע והניסיון שלו נותן פתרון תכנוני סביר, אך לאו דווקא אופטימלי, לבעיה זו. לרוב, התואר מהנדס מוענק יחד עם תואר אקדמי.
  • מדינת ישראל, מהנדס הוא אדם שלמד במוסד אקדמי לתואר ארבע שנתי בהנדסה BSc והוסמך כבוגר למדעי ההנדסה באחת הדיסציפלינות המדעיות.

אֲקָדֶמְיָה 

  • היאמוסד לפיתוח, שימור והפצת הידע האנושי, בכל תחומי המדעיםלסוגיהם. כיום מתייחס המונח בעיקר למוסדות להשכלה גבוהה.
  • מקור המילה מיוונית, על שם חורשת “אקדמוס” מצפון לאתונה, חורשה שהייתה מקודשת לאלת החכמה, אתנה. בחורשה זו הקים אפלטון בסביבות שנת 385 לפנה”ס את האקדמיה האפלטונית במסגרת גימנסיון.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X