עדכונים טכנולוגיים

סיכום שיעור 19

Ben Ziv

Ben Ziv

פרטי הסיכום

קורס: עדכונים טכנולוגיים

מספר השיעור: 19

סיכום השיעור

נושא השיעור – הלם העתיד – מהם הדרישות להם ידרשו הטכנאים, ההנדסאים, המהנדסים והאקדמאים ללמוד בעתיד

טכנאי – הוא אדם בעל הכשרה להפעלה, להתקנה, לכוונון ולתיקון של מכשור טכנולוגי.

הנדסאי – הוא איש מקצוע בעל אוריינטציה טכנולוגית יישומית. הנדסאים משתלבים בכל תחומי התעשייה ומחזיקים בתפקידים מגוונים בהתאם להכשרתם, השכלתם וכישוריהם.

מהנדס – הוא אדם העוסק בהנדסה. תפקיד המהנדס הוא ליישם את ההתקדמות המדעית והטכנולוגית שהושגה בתחומים שונים על ידי אנשי מדע ומחקר, לצרכים שונים, כגון מסחר, ביטחון ויישומים רפואיים.

אֲקָדֶמְיָה -היא מוסד לפיתוח, שימור והפצת הידע האנושי, בכל תחומי המדעים לסוגיהם. כיום מתייחס המונח בעיקר למוסדות להשכלה גבוהה.

למדנו על סוגים שונים של תארים ונושאי לימוד

ראינו מהם המקצועות הנחשקים והמבוקשים שיהיו בעתיד.
לדוגמא: יועצי אנרגיה ירוקים, קוצרי אנרגיה ועוד.

ראינו מהם העבודות שבסכנת הכחדה עקב השינויים בעולם העבודה.

צפינו במספר סרטונים שקשורים לנושא

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X