עדכונים טכנולוגיים

סיכום שיעור 19

אנטה מרדוך

אנטה מרדוך

פרטי הסיכום

קורס: עדכונים טכנולוגיים

מספר השיעור: 19

סיכום השיעור

סיכום מפגש מס’ 19

הלם העתיד – מהם הדרישות להם ידרשו הטכנאים, ההנדסאים, המהנדסים והאקדמאים ללמוד בעתיד.

מקצועות טכנאי, הנדסאי, מהנדס ואקדמי.. איך יתפקדו ומה ילמדו לקראת העתיד הטכנולוגי.

מקצועות חדשים שאמורים להיווצר בעידן הטכנולוגי המתפתח. סקרנו 13 מקצועות חדשים אשר יתפתחו ויהיה צורך להכשרה מתאימה לכל מקצוע.

כמו כן ישנם מקצועות בסכנת הכחדה אשר הטכנולוגיה מחליפה אותם, למשל סוכני ביטוח, דוור, קורא מונים, גובה מס..

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X