עידכוניים טכנולוגיים

סיכום שיעור 20

Benganz

Benganz

פרטי הסיכום

קורס: עידכוניים טכנולוגיים

מספר השיעור: 20

סיכום השיעור

הגל השלישי של טכנולוגיית למה עלינו להתכונן באתי טכנולוגיה מיוונית תקנו אומנות לוגיה תורה תורת אומנות היא תחום דעת עוסק בחיפוש פתרונות מעשיים כמענה לרצונות לצרכים אנושיים תוך ניצול חידוש מקום מדע טכנולוגיה קשורה בהרבה פעמים ליצור כלים חמישה שלבים בהתפתחות הטכנולוגית של האדם בשלב הראשון בני האדם משתמש ובאנרגיה את השרירים שלהם בלבד בשלב השני בני אדם משתמש וגם ביניהם את השירים ואותה סיפקו חיות מבויתות בשלב השלישי בני אדם השתמשו באנרגיה הוא סיפר והצמחים בשנה הבאה בני אדם למדו להשתמש באנרגיות המצויות ומשאבים טבעיים כגון פחם נפט וגז בשלב החמישי בני אדם למדו להשתמש באנרגיה גרעינית המאה ה-19 במהלך המאה ה-19 חלו התפתחויות שונות בתחבורה בבנייה בטכנולוגיית בתקשורת אשר מקורן היה באירופה בעיקר בבריטניה טכנולוגיית מנועי קיטור אשר היה קיים בתחילת המאה ה-18 פרסמה למעשה במשך גם על ספינות קיטור וגם על רכבות המסך קו הרכבת המסע הראשון נבנה בשנת 1830 בין ליברפול לבין מנצסטר הכתב רוקט של רוברט היה בין הקטבים הראשונים אשר אפילו בשמונה בשנת 1879 נמצאת נורת הליבון החשמלית על ידי תומאס אלווה אדיסון

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X