עידכונים טכנולוגיים

סיכום שיעור 10

David d

David d

פרטי הסיכום

קורס: עידכונים טכנולוגיים

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

סיכום שיעור 10- קורס עידכונים טכנולוגיים- נתיבי תקשורת חדשניים בתפעולה הארגון:
– תקשורת אירגונית- תהליך מורכב של העברת מסרים, עובדות הוראות, רעיונות, דעות רגשות.
– מרכיבי תקשורת: המסר, המוסר, מקבל המסר, הצפנה, פענוח, משוב, ערוץ תקשורת.
השפעת טכנולוגיות בארגון-
טכנולוגיות Rpa

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X