עידכונים טכנולוגים

סיכום שיעור 19

idansubara

idansubara

פרטי הסיכום

קורס: עידכונים טכנולוגים

מספר השיעור: 19

סיכום השיעור

הלם העתיד – מהם הדרישות להם ידרשו הטכנאים, ההנדסאים, המהנדסים
והאקדמאים ללמוד בעתיד.
מקצועות טכנאי, הנדסאי, מהנדס ואקדמי.. איך יתפקדו ומה לקראת העתיד הטכנולוגי.
מקצועות חדשים שאמורים להיווצר בעידן הטכנולוגי המתפתח. סקרנו 13 מקצועות חדשים אשר יתפתחו ויהיה צורך להכשרה מתאימה לכל מקצוע.

כמו כן ישנם מקצועות בסכנת הכחדה אשר הטכנולוגיה מחליפה אותם, למשל סוכני ביטוח, דוור, קורא מונים, גובה מס..

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X