ערבית מדוברת מתקדמים

סיכום שיעור 2

yishay kimche

yishay kimche

פרטי הסיכום

קורס: ערבית מדוברת מתקדמים

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

מגיש: ישי קמחי ת”ז 027906486
ערבית מדוברת מתקדמים
שיעור שני 3.5.21

אותיות אלשמס – סרטן זללן צד רשת – לפני מילה שמתחילה באחת מהאותיות הנ”ל , לא נשמע את האות ל’ ב-אל הידיעה למשל: א(ל)דרס – השיעור. לא נשמע את ה- ל .
א(ל)דפתר – המחברת – לא נשמע את האות ל’ מכיוון ש-ד’ היא אות שמש.
ישנן 14 אותיות שמש ו- 14 אותיות ירח.
סבח אלכיר בוקר טוב סבח אלנור – בוקר אור
מע אלסלאמה – להתראות תשובה: אללה יסלמכ
לו סמחת – כאשר פונים למלצר למשל ומבקשים “סליחה” יסלמו עידכ- כאשר המלצר מגיש לי את האוכל אני מברך אותו בברכה זו.
יעטיכ אלעפיה – שאללה יתן לך בריאות. אללה יעפיכ – תשובה לאללה יעטיכ אלעפיה
שו אבארכ ? – מה חדש אצלך?
אני רוצה – בדי
אני לא רוצה – מא בדי או מא בדיש או בדיש (יש דגש – שדא – על האות ד’)
בדי שי מע סוכר – אני רוצה תה עם סוכר.
גועאן – רעב , ג’ועאנה – רעבה , ג’ועאנין – רעבים
טעבאן – עייף, מש טעבאן – לא עייף. אישי – דבר , תאני- שני או אחר.
איש – מה , ליש – למה
שייכות – ביתי, ביתכ, ביתו, ביתהא, ביתנא, ביתכום, ביתהום
כלבכ תעבאן , מא בידו יאכל – הכלב שלך עייף, הוא לא רוצה לאכול
כינויי רמז:
האדא – זה, האדי – זאת, האדול – אלה
אוחתי, אוחתכ, אוחתכ, אוחתו, אוחתהא, אוחתנא, אוחתכם, אוחתהם
בדי אסהר – אני רוצה להישאר ער בלילה.
סיכום – אותיות שמש וירח מבחינת ההגייה. הקשבנו לשיחת גלעד ויסמין וחילצנו ביטויים חשובים וראינו שלכל ביטוי יש תשובה. בעקבות כך למדנו אני רוצה ואני לא רוצה. להטות בדי, כינויים חבורים, כינויי רמז, מילות קישור, פעלים, וגם למדנו את בני המשפחה . למדנו שמות של מקומות מטעם, מכתב, סינמה ועוד. הרחבנו את אוצר המילים שאיף, סאמע, . מילים לתיאור מצב: ג’ועאן, נעסאן, טעבאן, זעלאן ועוד.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X