עריכה לשונית וכתיבה מינהלית 119897

סיכום שיעור 12

chen rotman

chen rotman

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית וכתיבה מינהלית 119897

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

סיכום –

למדנו את חשיבות הפעיל/סביל במשפטים ואיך באמצעות שינוי קל כל  משפט מקבל פירוש אחר ואף נהיה בהיר יותר לקורא ולכותב.

תרגלנו רבות את העבודה על פעיל וסביל – הפיכת משפטים סבילים למשפטים פעילים ולהיפך.

השיעור עסק רבות בנאומים ורטוריקה, אומנות הדיבור והדיבור הנכון.

ביוון העתיקה הייתה חשיבות עליונה ליכולת דיבור והופעה בפני קהל. ככה שכל אדם היה מדבר על בסיס קבוע, בין אם בביהמ”ש ובין אם בפני הקהל. משכך חלוקת הדיבור לפי אריסטו:

אתוס –  ערכים משותפים שיש לבני האדם.

פאתוס – הרגש ומה שעושה בזמן הדיבור.

לוגוס – הטיעונים הלוגיים והמשכנעים.

צפינו ברטוריקה של ח”כ איילת שקד בנאום הבכורה שלה לכנסת ב-2013, לעומת נאום ב-2020.

לאחר מכן, המשכנו עם הנאום של ח”כ שולי מועלם ולנאומה של ח”כ תהילה פרידמן מיום השבעתה. אז עמדנו על ההבדלים בין הדוברות.

בד בבד, עברנו על “נאום המלך” ג’ורג’ השישי, כשניתחנו את התהליך שעבר ממגמגם למי שזכור לטובה בזכות הרטוריקה שלו.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X