עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 119897

סיכום שיעור 12

tal gabay

tal gabay

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 119897

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

בשיעור זה עסקנו בשני נושאים:
הנושא הראשון- נאומים – אתוס פאתוס ולוגוס – יסודות הרטוריקה ביוון העתיקה היה ליחיד מקום של כבוד, לכן בכל מקרה של פגיעה או עוולה היו מיישבים אותן בבית המשפט, אך לאזרחים לא היה ייצוג משפטי, והאזרח נדרש לטעון בעצמו, להגן על עצמו – כל זאת בעל פה, בדיבור. בתקופת הפריחה של המדינה האתונאית חייב היה כל אזרח לנאום, ומכאן צמחה אמנות השכנוע וכן דרכים להוראתה. במוקד ההוראה הייתה הלשון. אחד המורים הגדולים היה אריסטו, ואת תורתו ניתן למצוא בספר שלו ״רטוריקה״. מטרת הנאומים הייתה לשכנע את קהל המאזינים בצדקת הדובר. לשם כך היה עליו לגייס את כל המשאבים הלשוניים כדי להעביר את המאזינים לצדו. גם היום כושר השכנו
הנושא השני – פעיל וסביל –  בשיעור זה למדנו על המבנה הפעיל והמבנה הסביל. ראינו כי ישנן כמה דרכים להביע סבילות: שימוש בפעלים בבניין סביל כמו פועל והופעל, שימוש בפועל פעיל ללא ציון עושה הפעולה.  הסברנו כי לשימוש במבנה הפעיל יש כוונה רטורית של טשטוש עושה הפעולה מטעמים שונים  – חוסר רצון בלקיחת אחריות על הפעולה, כתיבה משפטית וכן כאשר הפעולה עצמה חשובה יותר ממי שעשה אותה. תרגלנו את נושא הפעיל והסביל בשני דפי עבודה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X