עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 119897

סיכום שיעור 12

yardenco

yardenco

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 119897

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

עסקנו בשיעור זה על פעיל וסביל למדנו על המבנה הפעיל והמבנה הסביל. ראינו כי יש כמה דרכים לסבילות. ביצענו תרגול של משפט שאינו מנוסח היטב וניסחנו אותו בצורה נכונה תחבירית. ראינו סרטון המסביר כיצד לרשום נכון ואם נדרש לכתוב בשפה גבוהה או שעדיף לכתוב בשפה נכונה בעברית.

עוד ביצענו תרגול של משפטים שהם משפטים סבילים והעברנו אותם למשפטים פעילים.

עוד ביצענו תרגול של עריכה לשונית, קיבלנו טקסט הכתוב על ידי עורך דין, ואמרנו כיצד נכון לתקן אותו. ראינו כמה משפטי חיבור יש בפסקה אחת וכיצד נכון לנסח את הפסקה.

קיבלנו תרגול נוסף של משפטים משובשים והיינו צריכים לתקן אותם לאחר מכאן עברנו על כל המשפטים ביחד ופתרנו אותם בצורה נכונה.

ראינו סרטונים של חברות כנסת שונות וניתחנו כיצד הן נואמות בפני שאר חברי הכנסת, ראינו קטע מנאומה של שולי מועלם רפאלי מהבית היהודי- נאום הפתיחה שלה וכיצד היא עומדת ומדברת וניתחנו את נאומה גם מבחינת עריכה לשונית.

בנוסף ראינו קטע מנאומה של חברת הכנסת  איילת שקד ראינו את נאום הפתיחה שלה ואחר זה נאום נוסף וראינו את ההבדלים בין נאומים אלו, כיצד הם שונים אחד מן השני ואת השיפור החל בין נאומים אלו. ראינו גם קטע קצר מנאומה של חברת הכנסת תהלה פרידמן.

מנאומים אלו עולה כי כל אדם יכול לשפר את הנאומים שלו וההרצאות שלו בפני קהל וכיצד ניתן לשפר את דבריו מבחינת עריכה לשונית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X