עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 119897

סיכום שיעור 12

m.ester

m.ester

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 119897

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

במסגרת השיעור למדנו נושאים מרובים ובעיקר פעיל וסביל. נושא זה נוגע למבנה הפעיל ולמבנה הסביל. מתוך כך הבנו כי אפשר לראות את שני הסוגיות הללו במספר דרכים וניתן להביען בהתאם, למשל אם משתמשים בפעלים הכוללים בניין סביל כמו פועל או הופעל. אזי עושים שימוש בפועל שהוא פעיל אך לא ציינים את הפעולה.

השימוש במבנה הפעיל כולל בתוכו כונות מסוימות כגון כוונה רטורית של טשטוש מי שעושה את הפעולה עצמה , הדבר זה נדרש ממספר סיבות והן כוללות לדוגמא אי ליחת אחריות על פעולה מסוימת, הובהר כי משפטית עושים בכך שימוש רב. בש הצורך להבהיר כי הפעולה עצמה חשובה יותר ממי שמבצע אותה בפועל.

לשם הבהרת הדבר ניתנו לנו דפי עבודה לתרגול הפעיל והסביל.

עוד למדנו בשיעור אודות נאומים, אתוס פאתוס ולוגוס –יסודות הרטוריקה

הוסבר כי ביוון בשנים עברו ליחיד היה מקום של סגולה ולכן היו מישבים אותו בבית המשפט אך לאזרחים לא היה ייצג משפטי ולכן אלו היו נדרשים בעצם להגן על עצמם בדיבור שבעל פה

הובהר כי בעבר חייב כל אזרח לנאום ומתך כך נבנתה אומנות השכנוע והיכולת ללמדה.

המוקד של דבר זה היה הלשון ולסוגה זו היה מורה דגול אשר שמו-אריסטו

הוסבר כי מטרת הנאומים הללו הייתה בעצם לשכנע קהל בצדקתו של האזרח ולכך הוא עשה הכל מבחינה לשונית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X