עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 119897

סיכום שיעור 12

rafihou

rafihou

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 119897

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

21.2.21

 

סביל ופעיל- עדיף פעיל. שימוש במבנה סביל נעשה כאשר יש כוונה רטורית לטשטוש עושה הפעולה, כתיבה משפטית וכו’.

רק הואיל ו. כל היתר זה עם ש. מאחר ש, היות ש.

אין “לשמש כ..”, “בכדי ש..” (אלא כדי ש)

תרגלנו נושא סביל ופעיל ב-2 דפי עבודה.

עברנו לנושא תורת הרטוריקה ונאומים. 3 היסודות של אריסטו: אתוס, פאתוס, לוגוס. אריסטו הגיע מתקופת יוון העתיקה בה היו מיישבים סכסוכים בבית המשפט כאשר האזרח הגן על עצמו והיה צריך לדעת לנאום.

ראינו מספר נאומי פוליטיקאים ובכלל זה המלך גורג השישי, מתוך הסרט נאום המלך. וכן פוליטיקאים ישראליים (איילת שקד ושולי מועלם). יכולת רטורית נרכשת.

ניתחנו משפטים משובשים ועסקנו בסגנון המשפטים ותרגול הנושאים הקודמים.

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X