עריכה לשונית וכתיבה מנהלית-119897

סיכום שיעור 13

Hila2510

Hila2510

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית-119897

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

בשיעור למדנו על מטרת הפיסוק- להקל על הקריאה ולסייע בהבנת הטקסט בעזרת הפיסוק ניתן לחלק את הקטע לקטעים קצרים ונוחים יותר לקליטה, הניקוד עוזר בקריאת משפט והנגנתו.

במקרא אין סימני פיסוק וסימני הפיסוק הומצאו רק לאחר המצאת הדפוס, ההחלטה בעניין הפיסוק התקבלה ע”י האקדמיה בשנת 1994.

הנקודה- מופיעה בסוף משפט חיווי, גם לאחר ביטוי או מילה שהם למעשה משפטים קצרים או משפטים קטועים, אין שמים נקודה לאחר משפטים שלמים או מקוצרים.

הפסיק- מורה על הפסקה בדיבור בתוך המשפט ועל כן הוא עשוי לבוא במקום שיש תפנית במבנה המשפט, ראוי שלא להרבות בפסיקים יתר על המידה, יש לשים את הפסיק להפרדה בין חלקים כוללים, השימוש בפסיק הוא גם לציין הסגר-דיעה או ברכה, לציין תמורה- אותו המושג במילים אחרות.

נקודה פסיק- בכדי להפריד בין עניינים שונים כמו”כ בין שני משפטים נפרדים אך קשורים בניהם.

נקודותיים-לפני ציטוט או דיבור ישיר, לפני פירוט, לפני מילים או צירופים המוסרים את תוכן המוזכר לפניהם, לפני משפטים שהם הסבר של מה שקדם להם.

קו מפריד-חלק ייחוד, במקום פסיק, במקום שיש השמטה במשפט, במקום נקודותיים, לציין טווח מספרים.

סימן שאלה-מגיע בסוף משפט שאלה, במשפט תמיהה יבוא יחד עם סימן קריאה.

סימן קריאה-אחרי קריאה המביעה ציווי/משאלה/תמיהה.

סוגריים-לציון הוספות שאינם שייכות לגוף המשפט, לתרגום מילה, להוסיף מידע.

מירכאות-לציון מקור-מטעמי המקרא, דיבור ישיר או ציטוט, שם של יצירה או מילה הזקוקה להבלטה.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X