עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 119897

סיכום שיעור 13

rafihou

rafihou

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 119897

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

23.2.21
במקרא אין פיסוק.
לפני כ-1200 שנה נקבעו הטעמים. בעלי המסורה.
סימני הפיסוק החלו לאחר המצאת הדפוס.
לא שמים נקודה בכותרות, כתובות, ראשי מאמרים.
במצגות לא אמורים לשים נקודה כי במצגת כל משפט מבטא כותרת שעליה המציג של המצגת מרחיב.

כנ”ל לגבי רשימות ונקודות לדיון וכדו’. לא שמים נקודה.
להיגמל מהמנהג לשים 3 נקודות. 3 נקודות יופיעו רק בציטוט כדי להראות שיש דברים שלא צוטטו.
פסיק-
יש להפריד בפסיק: כשיש רשימה במשפט. כשמציינים תמורה. לציון הסגר, כמו לשמחתי, …
ראוי לא להרבות בפסיקים.

נקודתיים ולא נקודותיים. משתמשים בנקודתיים לפני ציטוט או בפירוט של מילת הכללה שמופיעה קודם לכן.
קו מפריד- כשיש השמטה במשפט ואז אפשר גם …, וכן במספרים כמו משה 1914- 2003. שים לב, המספר הנמוך צ”ל מימין. באופיס צריך לרשום את המספר הגבוה קודם כדי שיסתדר.
סימן קריאה אחד ולא שתיים.
סוגריים, משתמשים למשהו שלא שייך למשפט. לא להשתמש בזה כל הזמן. כלל אצבע- עד 4 מילים בתוך סוגריים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X