עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

סיכום שיעור 11

Nofar Israel

Nofar Israel

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

סיכום שיעור 11- 16/02/21:

המרצה עו”ד הציגה את עצמה, והציגה בפנינו את הנושאים שנלמד השיעור:
חיים ומוות ביד הלשון , חוק לשון הרע, הוצאת דיבה, וכן תופעת השיימינג
התחלנו בנושא – החיים ומוות ביד הלשון.
המרצה הציגה בפנינו סיפורים המדגישים את המשמעות של המילים.
למילים יש כוח כמו לעורר תקווה, ליצור משהו חדש.
הכל מתחיל ונגמר במילים, לכל מילה יש משמעות.
לאחר מכן, למדנו על חוק לשון הרע והוצאת דיבה:
כבוד האדם ושמו הטוב חשובים לאדם כחיים עצמם הם יקרים לנו לרוב יותר מכל נכס אחר.
חופש הביטוי והזכות לשם טוב.
חוק יסוד- כבוד האדם וחירותו.
לשון הרע הינו דבר שפרסומו עלול להשפיל, לפגוע, לבזות את האדם וכבודו.
לשון הרע – זו הינה עבירה.
המפרסם לשון הרע , ובכוונה לפגוע, דינו – מאסר שנה אחת.
לשון הרע – עוולה אזרחית – פרסום לשון הרע תהא עוולה אזרחית לפי פקודת הנזיקין בסעיפים מסוימים.
אחריות בשל פרסום באמצעי התקשורת- יישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל לשון הרע.
לקראת סוף השיעור, למדנו את הנושא של הגנת תום לב – בלשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב.
לאחר מכן, למדנו על נושא דרכי מניעה של לשון הרע ואז סיכמנו את השיעור

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X