עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

סיכום שיעור 11

Simaisrael4

Simaisrael4

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

שיעור 11: 16.2.2021
נושא השיעור:

חיים ומוות ביד הלשון
חוק לשון הרע
הוצאת דיבה
תופעת השיימינג
התחלנו בנושא – חיים ומוות ביד הלשון.
הבאנו דוגמאות ולמדנו מתוכן את חשיבות הנושא- דנו בנושאים חוקתיים.
למילים יש כוח – לעורר תקווה, ליצור משהו חדש.
הכל מתחיל ונגמר במילים, לכל מילה יש משמעות.
עברנו לנושא השני – חוק לשון הרע והוצאת דיבה:
כבוד האדם ושמו הטוב חשובים לאדם כחיים עצמם

הם יקרים לנו לרוב יותר מכל נכס אחר
חופש הביטוי והזכות לשם טוב.
חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לפגוע, לבזות.
לשון הרע – עבירה
המפרסם לשום הרע , בכוונה לפגוע, דינו – מאסר שנה אחת
לשון הרע – עוולה אזרחית – פרסום לשון הרע תהא עוולה אזרחית לפי פקודת הנזיקין בסעיפים מסוימים.
אחריות בשל פרסום באמצעי התקשורת- יישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל לשון הרע
לקראת סוף השיעור למדנו את הנושא של הגנת תום לב – בלשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב.
לאחר מכן למדנו את נושא דרכי מניעה של לשון הרע.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X