עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

סיכום שיעור 12

batela

batela

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

עריכת לשון (שיעור 12 – 21.2.2021) – אורן זונדר

 

המבנה הפעיל והסביל – ראינו ששימוש במבנה הפעיל במשפט מביע רצון לטייח את עושה הפעולה ממגוון רחב של טעמים.

תרגול – פעיל וסביל:

סביל – הספר נכתב על-ידי אנשי צוות החשיבה. הם מונו על-ידי שר התשתית.

פעיל (תיקון מוצע) – שר התשתיות מינה אנשי צוות חשיבה שכתבו ספר.

סביל – הטיפול הוצע על-ידי המומחים והוא מתאים לכריכות עור ובד.

פעיל (תיקון מוצע) – המומחים הציעו טיפול המתאים לכריכת עור ובד.

סביל – ההחלטה אושרה על ידי העירייה, אך בעקבות הפגנות הציבור תבוטל ההחלטה, והבניין ההיסטורי לא ייהרס.

פעיל (תיקון מוצע) – העירייה אישרה את ההחלטה להרוס את הבניין ההיסטורי אך בעקבות הפגנות הציבור, חזרה בה.

סביל – השבוע תאושר הקמת המשכן החדש לבית הספרים הלאומי.

פעיל (תיקון מוצע) – העירייה אישרה להקים את המשכן החדש לבית הספרים הלאומי.

סביל – הולך הרגל נפגע על-ידי כלב. הכלב לא נקשר כחוק ברצועה ובזמם.

פעיל (תיקון מוצע) – בעליו של הכלב לא קשרו אותו כחוק ברצועה ובזמם ולכן הולך הרגל נפגע.

סביל – כנראה לא תוקם על-ידי הרשות ועדה בהרכב שעליו הוסכם, לפיכך יבוטל על-ידנו החוזה.

פעיל (תיקון מוצע) – אנחנו מבטלים את החוזה מכיוון שהרשות לא הקימה את הוועדה בהרכב שסיכמנו עליו.

 

צפינו בהמשך הסרט “נאום המלך” וניתחנו אותו גם בהקשר של נאום ורטוריקה.

מטרת הנאום היתה לשכנע את קהל המאזינים בצדקת הנואם תוך גיוס כלל המשאבים שנדרשו כדי לשכנע את הסובבים בנאמר.

צפינו בסרטון טד קצר שהנציג גם כן את החשיבות הרבה שיש לנאום קולח ורטוריקה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X