עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

סיכום שיעור 12

taimor

taimor

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

שיעור 12:
בשיעור זה עסקנו בשני נושאים עיקריים: 1. פעיל וסביל – בשיעור זה למדנו על המבנה הפעיל והמבנה הסביל. ראינו כי ישנן כמה דרכים להביע סבילות: שימוש בפעלים בבניין סביל כמו פועל והופעל, שימוש בפועל פעיל ללא ציון עושה הפעולה. הסברנו כי לשימוש במבנה הפעיל יש כוונה רטורית של טשטוש עושה הפעולה מטעמים שונים – חוסר רצון בלקיחת אחריות על הפעולה, כתיבה משפטית וכן כאשר הפעולה עצמה חשובה יותר ממי שעשה אותה. תרגלנו את נושא הפעיל והסביל בשני דפי עבודה. 2. נאומים – אתוס פאתוס ולוגוס – יסודות הרטוריקה ביוון העתיקה היה ליחיד מקום של כבוד, לכן בכל מקרה של פגיעה או עוולה היו מיישבים אותן בבית המשפט, אך לאזרחים לא היה ייצוג משפטי, והאזרח נדרש לטעון בעצמו, להגן על עצמו – כל זאת בעל פה, בדיבור. בתקופת הפריחה של המדינה האתונאית חייב היה כל אזרח לנאום, ומכאן צמחה אמנות השכנוע וכן דרכים להוראתה. במוקד ההוראה הייתה הלשון. אחד המורים הגדולים היה אריסטו, ואת תורתו ניתן למצוא בספר שלו ״רטוריקה״. מטרת הנאומים הייתה לשכנע את קהל המאזינים בצדקת הדובר. לשם כך היה עליו לגייס את כל המשאבים הלשוניים כדי להעביר את המאזינים לצדו. גם היום כושר השכנוע של אנשים עשוי לסייע להם להגיע למקום שאליו הם שואפים להגיע. השליטה באמנות זו יכולה לפתוח דלתות ולהנגיש מבחינה חברתית. ומעל לכול – הרטוריקה היא כלי מרכזי של הדמוקרטיה הן ביוון הן בימינו. שוחחנו על שלושת רכיבי הרטוריקה של אריסטו: אתוס, פאתוס ולוגוס. ניתחנו את נאומו של המלך ג’ורג’ השישי מתוך הסרט “נאום המלך”, וכמו כן ניתחנו את נאומיה של איילת שקד וראינו כי היכולת הרטורית היא דבר שמשתכלל ומתפתח. 3. ניתחנו משפטים משובשים ועסקנו בסגנונם (תרגול הנושאים הקודמים)

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X