עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

סיכום שיעור 13

Eyal Shimoni

Eyal Shimoni

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

קורס עריכה לשונית וכתיבה מנהלית-23/2/2021 בהנחיית אורן זונדר

מגיש: אייל שמעוני, ת.ז 032342156

סימני פיסוק

מטרת סימני הפיסוק היא להקל על הקריאה ולסייע בהבנת הטקסט. הפיסוק מחלק את הקטע הכתוב לקטעים קצרים וקלים יותר לקליטה ומייע בהבנת הנקרא של הכתוב.

למדנו בתחילת השיעור שלא שמים נקודה לכותרת (גם אם מהכותרת מכילה כמה מילים).

בתורה שבכתב לא היו סימני פיסוק. אם כן מתי התחילו בכך? סימני הפיסוק הומצאו רק לאחר המצאת הדפוס. לעברית סימני הפיסוק הגיעו בעקבות שפות זרות. במשך זמן רב לא ראו חשיבות בכך, לראיה, ההחלטה הרשמית בשפה העברית התקבלה רק ב-1994!

הנקודה- מופיעה בסוף משפט חיווי, לדוגמה: הלכתי הבוקר ללמד בקורס.

ניתן להוסיף נקודה גם לאחר משפטים קצרים או קטועים: גשם. עננים. קר. ציפורים לא נראו בשמיים.

אין שמים נקודה לאחר משפטים –שלמים או מקוצרים- בשערי ספרים, ראשי מאמרים, בכותרות, בכתובות וכו’.

אין לשים 3 נקודות בסוף משפט! אלא רק כאשר רוצים לסמן שיש המשך לטקסט.

הפסיק- הפסיק מורה על הפסקה בדיבור בתוך המשפט, ועל כן הוא עשוי לבוא במקום שיש תפנית במבנה המשפט. ראוי שלא להרבות בפיסוק יתר על המידה. הפסיק משמש בין חלקים כוללים (איברים ברשימה).

אין מה להשתמש בכך! כדי להפריד בין עניינים שונים.  נקודה פסיק – ;

נקודתיים: לפני ציטוט דיבור ישיר. לפני פירוט שקדם לו ביטוי מכליל.

קו מפריד- חלק ייחוד (במקום פסיק), במקום שיש השמטה במשפט, במקום נקודותיים, לציון טווח.

מספרים- המספר הנמוך מימין והגבוה משמאל, לדוגמה: זאב מקלצקי 1990-1912

סימן שאלה- מגיע בסוף משפט שאלה. במשפט תמיהה-יבוא לאחריו גם סימן קריאה(?!)

אחרי שאלה עקיפה (מישהו אחר שאל) אין סימן שאלה.

סוגריים- לציון הוספות שאינן שייכות לגוף המשפט.

מירכאות- משמש לציטוט או דיבור ישיר, שם של יצירה (ספר, מאמר, שיר, סרט וכדומה) או שם פרטי של מוסד.

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X