עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

סיכום שיעור 13

Leah Loboda

Leah Loboda

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

 

שיעור 13 – סימני פיסוק

מטרה: מטרת הפיסוק היא להקל על הקריאה ולסייע בהבנת הטקסט. הפיסוק מחלק את הקטע הכתוב לקטעים קצרים ונוחים יותר לקליטה, ובכך הוא מסייע בהבנת התפקיד התחבירי והמשמעות של כל קטע.

עוזר בקריאת המשפט והנגנתו.

רק לאחר המצאת הדפוס הומצאו סימני הפיסוק.

הנקודה:

 • מופיעה בסוף משפט חיווי
 • גם לאחר ביטוי או מילה שהם למעשה משפטים קצרים או משפטים קטועים
 • אין שמים נקודה לאחר משפטים – שלמים או מקוצרים – בשערי ספרים, בראשי מאמרים, בכותרות, בכתובות וכיוצא באלו

הפסיק:

 • הפסיק מורה על הפסקה בדיבור בתוך המשפט, ועל כן הוא עשוי לבוא במקום שיש תפנית במבנה המשפט.

 

 • ראוי שלא להרבות בפסיקים יתר על המידה
 • הפרדה בין חלקים כוללים (אברים ברשימה): לדוגמה: בתי המשפט בישראל מוסמכים לשפוט אזרח, תושב או עובד הציבור של ישראל שעברו עבֵרה בחוץ לארץ. לעומת: היינו משחקים “עץ או פלי” על מחקים ועל מחדדים ועל תמונות של “דובק” ועל קומץ אגוזים ועל מה לא
 • לציון תמורה (אותו מושג במילים אחרות). לדוגמה: ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פנה בנאומו ישירות לנשיא איראן רוחאני.
 • לציון פנייה: מה יש לך מהאורנג’דה, משה?

נקודה פסיק;

 • בקיצור, עדיף לא להשתמש

נקודתיים

 • לפני ציטוט או דיבור ישיר. לדוגמה: מבית ראש הממשלה נמסר: “אין תגובה”.
 • לפני פירוט שקדם לו ביטוי מכליל. לדוגמה: אבקש ממך לשלוח אלי את הפרסומים האלו: 1.
 • העברית ואחיותיה 2. בלשנות עברית חפשית
 • לפני מילים, צירופים או משפטים המוסרים את תוכן המוזכר לפניהם. לדוגמה: הערה: אין אפשרות לקבל עבודות שהוגשו באיחור
 • לפני משפטים שהם הסבר של מה שקדם להם

קו מפריד

 • לפני ציטוט או דיבור ישיר לדוגמה: מבית ראש הממשלה נמסר: “אין תגובה”.
 • לפני פירוט שקדם לו ביטוי מכליל. לדוגמה: אבקש ממך לשלוח אלי את הפרסומים האלו: 1.
 • העברית ואחיותיה 2. בלשנות עברית חפשית
 • לפני מילים, צירופים או משפטים המוסרים את תוכן המוזכר לפניהם. לדוגמה: הערה: אין אפשרות לקבל עבודות שהוגשו באיחור
 • לפני משפטים שהם הסבר של מה שקדם להם

סימן שאלה

סימן קריאה

סוגריים

פיסוק סוגריים

 • משפט שלם מוקף סוגריים – סימן הפיסוק שלו יבוא בתוך הסוגריים
 • אין שמים פסיק, קו מפריד וכיוצא בהם לפני סוגריים
 • לאחר הסוגריים לא יבוא פסיק מיוחד
 • לאחר הסוגריים תבוא נקודה של המשפט המקורי

 

מירכאות

 • דיבור ישיר או ציטוט
 • שם של יצירה (ספר, מאמר, שיר, סרט וכדומה) או שם פרטי של מוסד
 • מילה הזקוקה להבלטה במשפט, בייחוד כשאינה משמשת במשמעותה הרגילה
 • כלל: כשמים מירכאות בתוך מירכאות שמים גרש אחד

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X