עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

סיכום שיעור 13

Judi zaro

Judi zaro

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

סימני פיסוק

מטרת הפיסוק היא להקל על הקריאה ולסייע בהבנת הטקסט

הפיסוק מחלק את הקטע הכוב לקטעים קצרים ונוחים יותר לקליטה

עוזר בקריאת המשפט והנגנתו

הנקודה

מוסיפים בסוף משפט חיווי

לאחר מילה או ביטוי שהם למעשה משפטים קצרים/קטועים

הפסיק

מורה על הפסקה בברור בתוך המשפט ועל כן עשוי לבוא במקום שיש בו תפנית

ראוי שלא להרבות בו

הפרדה בין חלקים כוללים (אברים במשפט)

ציון הסג (דעה/ברכה)

לציון תמורה

לציון פנייה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X