עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

סיכום שיעור 5

Anatr

Anatr

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

סיכום-

בשיעור היו 2 חלקים:

עריכה בפועל והברות מלרע ומלעיל.

בחלק א ערכנו טקסט לדןגמא העוסק ביערות של קק”ל.בטקסט ראינו מספר תופעות שהעלו לדיון

1. ראשי תיבות

2. סדר של מספרים

3. הוספת ש הזיקה

4. התערבות העורך בתוכן

5. חוסר הגיון בכתיבה

6. שרשרת סמיכויות

7. רווחים

 

בחלק ב שוחחנו על הברה כלומר: עיצור אחד עם תנועה אחת.הברה פתוחה והברה סגורה. ראינו שבעברית רב המילים הן בנות שתי הברות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X