עריכה לשונית 119897

סיכום שיעור 12

Pnina

Pnina

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית 119897

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

ניסוח נאות

בעברית עדיף לנסח באופן הפשוט ביותר, לפרק משפטים ארוכים
לא לפחד ממשלב נמוך זה משלב נכון יותר וברור יותר
להפוך משפטים סבילים לפעילים – התנסינו בנושא זה רבות.

פועל פעיל הוא משפט פעלי בו הנושא מבצע את הפעולה, לדוגמה: “אני מדביק” – שם גוף “אני” (נושא) מבצע פעולה “מדביק”.

פועל סביל’ הוא משפט בו הפעולה מתבצעת על הנושא, לדוגמא: “הנייר הודבק”. נושא המשפט הוא שם העצם “הנייר”. הפועל במשפט הוא “הודבק”. מי שמבצע את הפעולה אינו הנייר. כלומר ה”נייר” סובל את הפעולה – היא מתבצעת עליו, ולא הוא זה שעושה אותה.

וכדי להפוך משפט פעיל למשפט סביל, אנו שואלים: מה קרה?

לדוגמה: נהפוך את משפט פעיל “הם הדליקו את האורות” לסביל.

נשאל, “מה קרה?”

תשובה: “האורות הודלקו על ידיהם” – משפט סביל.

דיברנו על השפה המשפטית
תורת הנאום של אריסטו –
אריסטו הציע לחלק את מרכיבי הנאום לשלושה: אתוס, פאתוס ולוגוס. האתוס הוא המרכיב המעשי בנאום, ובמיוחד ההנעה לפעולה. הפאתוס הוא המרכיב הרגשי בנאום וכולל בעיקר את הסגנון המילולי והבלתי-מילולי (שפת גוף). הלוגוס הוא הצד השכלי בנאום וכולל בעיקר את התוכן, את ההיגיון וכן את העובדות והדוגמאות.
ניתחנו נאומים של איילת שקד,
התייחסנו ליכולת הרטורית והסקנו כי אפשר לפתח ולשכלל יכולת זו

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X