עריכה לשונית

סיכום שיעור 3

moran kativ

moran kativ

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום שיעור 3

 

שיחת תיאום ציפיות אפקטיבית-

פיצוח והגדרות תפקיד- תחומי אחריות בכל פרוייקט, הצבת יעדים, תעדוף משימות.

לאלו חלקים בתפקיד ניתן להציע רעיונות ולהביא חדשנות?

לדבר על האיכויות- הצלחות, נקודות חוזקה ומה הקשיים שאני צופה.

רקע על אנשים- ממשקם פנימיים וחיצוניים, למי לפנות במידת הצורך ובאיזה נושא, דרג ביחס למבנה ארגוני/ מחלקתי

מה החלק של כל אחד מהאנשים במשימות? מה חלוקת העבודה

אופק קידומי? מה האפשרויות בתפקיד

? הדרכות מקצועיות/ העשרה/ חניכה אישיתOJT/ השקעה בלמידה

תהליכי בקרה ומשוב- פ.א, שיחות רבעוניוץ/ חודשיות/ חצי שנתיות- תוכנית מעקב לעובד

 

בינ אישי-

שיחות אישיות- דילמות/ קשיים/ רעיונות/ סוגיות/ פתרונות

לקיים פגישות המשך של העובד מול הצוות

מדיניות דלת פתוחה?- האם יש מישהו שרואה אותי

נאום מעלית מנצח-

הצגה עצמית- שם מלא, תפקיד, ניסון רלוונטי לנושא שרוצה לקדם, ניסיון כללי, משפט פתיחה פיקנטי, השכלה.

אייך לייצר בנו עיניין? מכנה משותף, הומור, חיוך, אסתטיקה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X