עריכה לשונית

סיכום שיעור 2

yaeldaniel

yaeldaniel

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

חשיבה תבניתית:

  • “התבוננות בהווה על סמך העבר”
  • האדם בעל צורך בביטחון, שליטה ובטיחות
  • מחיקת זיכרונות העבר תוביל לאנרגיה של חדשנות
  • המוח שלנו פועל לפי תבניות

99% מתהליך קבלת ההחלטות שלנו מתבסס על זיכרונות, הרגלים ודפוסם מוכרים.

נקודות להתייחסות בשיחת תאום ציפיות:
פיצוח והגדרת תפקיד- תחומי אחריות בכל פרויקט, הצבת יעדים, תיעדוף משימות.
באלו חלקים בתפקיד ניתן להציע רעיונות ולהביא חדשנות
על האיכויות- הצלחות, נקודות חוזקה ומה הקשיים שאני צופה
רקע על האנשים – ממשקים פנימיים וחיצוניים, למי לפנות במידת הצורך ובאיזה נושא, דרג ביחס למבנה ארגוני/מחלקתי.
מה החלק של כל אחד מהאנשים במשימות? מהי חלוקת העבודה.
אופק קידומי? מה האפשרויות בתפקיד?
השקעה בלמידה? הדרכות מקצועיות/הכשרה/OJT/חניכה אישית
תהליכי בקרה ומשוב- פ.א, שיחות רבעוניות/חודשיות/ חצי שנתיות/שנתיות
תכנית מעקב לעובד- שיחות אישיות דילמות/קשיים/רעיונות/סוגיות/פתרונות

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X