עריכה לשונית

סיכום שיעור 3

nurits

nurits

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

עו”ד טוביה יגר- על טעויות נפוצות בדיבור:

 1. במקום להגיד בינהם/ן- יש להגיד בהם/ן.
 2. במקום אחד עם השניה- יש להגיד זה עם זה או זו עם זו.
 3. אחרי נקט לא צריך “ב”- “הפרקליטות נקטה הליכים”.
 4. המילה “בר”- בר עונשים, בר השגה… משתמשים בזכר ולא נקבה.
 5. “קשה שלא להפריז”- זה לא נכון, צריך להגיד “קשה להפריז”.
 6. המילה “לחלופין”- היא לא “חילוף” אלא “חלופה”.
 7. “לטיפולך המהיר נודה” צריך לשנות את הסדר: “נודה לטיפולך המהיר.
 8. לשים לב הבדלים בין משכיר לשוכר, ללוות- להלוות, לשאול- להשאיל, הליך- תהליך, כנסו- היכנסו.
 9. פריטי לבוש שהם צמד, אי אפשר להגיד אותם ביחיד- כמו מכנס, מגף, תחתון- זה שגוי.
 10. “לא חייב” ו- “לא צריך” לפעמים נמצאים במקום לא נכון במשפט כמו: לא חייב להכין שיעורים במקום להגיד שזה לא חובה.
 11. “זה מרגיש”- זאת שגיאה. דומם (זה) לא יכול להרגיש..
 12. “אבל לא רק”- חייב להיות משהו אחרי, אי אפשר לסיים עם זה משפט
 13. לא להתעצל להשתמש בפועל המתאים. זה נכון שאנחנו תמיד ממהרים ואין לנו פניות למצוא את הפועל הכי נכון אבל צריך לשים לב שלא שמים בגדים, סרט, מוזיקה.. אלא לובשים בגדים, משמיעים מוזיקה, מקרינים סרט..
 14. יש כפילויות מיותרות כמו: “כמו למשל”- הן מילים נרדפות, לא צריך את שתיהן. או “כדוגמת”, “ממזמן”, “אלטרנטיבה חלופית” או “אלטרנטיבה אחרת”.
 15. לפעמים אין צורך לחזור על מילה פעמיים במשפט. למשל: “אצטדיון רמת גן הוא אצטדיון גדול”. עדיף לומר: “אצטדיון רמת גן הוא מבנה גדול”.
 16. פתגמים וביטויים מעשירים את הכתיבה אבל חייבים להשתמש בהם נכון: “מגינת ליבי (ולא מנגינת), מתי מעט (ולא מעטי מעט), וידוא הריגה (ולא וידוי), משלח יד (ולא משלוח יד), לזרות מלח על הפצעים (ולא לזרוע).
 17. “אודות”- זה קורות, מתאים לקורות חיים ולא לסיפור קצר אודות מישהו.. זה לא נכון..
 18. “באם” ן “בכדי” – אלו טעויות. צריך להגיד “אם ” או “כדי”.
 19. לא דופקים בדלת אלא דופקים על הדלת.
 20. טווח- מתייחס למשהו מדיד, לא לכשרונות למשל.
 21. “יחד עם זאת”- מספיק להגיד “עם זאת”.
 22. “כמובן ש”- מיותר. מספיק לכתוב “כמובן” או ב “מובן ש,.
 23. “לקחת החלטה” , “לקחת יוזמה”.. מיותר!! צריך להגיד “להחליט”, “ליזום”…

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X