עריכה לשונית

סיכום שיעור 6

moran buhbut

moran buhbut

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית

מספר השיעור: 6

סיכום השיעור

בפתיח השיעור עסקנו בעריכת טקסט של רן ארז.

דגשיםהביטוי ״כנראה ש״ הוא ביטוי כשמדברים כשכותבים נכון להשתמש בנראה ש, כנראה.

ככלל יש להימנע בכתיבה בשימוש בשובכאשר“.

בכתיבה מנהלית מומלץ להשתמש בכמה שפחות ניבים וביטויים כיוון שהיא צריכה לביות בהירה וקלילה בשעה ששימוש רבבביטויים מכביד.

שימוש במרכאות נועד לטובת ציטוט או שם של יצירה.

     

 בחלק השני של השיעור עסקנו בבנייני הפועל.

יש לנו שבעה בניינים.עסקנו בצורה תקנית איך לכתוב ולומר את הפעלים.   

בניין פעלכגון אכל גדל

משקל פעול: לדוגמא יכולת ולא יכלת·        

בניין פעל בציוויפְתַח, פִּתְחי ולא פְתְחי·        

בבניין הפעיל, שורשים שמתחילים בנ‘ – הננופלת.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X