עריכה לשונית

סיכום שיעור 3

moran.hananya

moran.hananya

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

דיברנו על טעויות נפוצות במילות קישור –

לא אומרים במידה ו אלא אם, כאשר, בתנאי ש, במקרה בו.

לא אומרים מאחר ו יתכן ו, היות ו, הואיל ש אלא צריך להחליף ו ב-ש ולהיפך.

נמנה על – ראש כאשר מדובר על רשימה שמונים דברים.

לשכור ≠ להשכיר: השוכר משלם כסף למשכיר תמורת שימוש בסחורה או בנכס המושכר.

ללוות ≠ להלוות: הלווה מקבל כסף או מוצר מתכלה מהמלווה ומחזיר את שוויו בהמשך.

לשאול ≠ להשאיל: השואל מקבל דבר מה בלתי מתכלה מהמשאיל ומחזיר את אותו פריט בתום השימוש. המשאיל הוא בעל הפריט המושאל – הוא נותן אותו לזמן מוגבל לשואל ומקבל אותו בחזרה בתום תקופת השימוש.

הליך ≠ תהליך הליך רפואי, הליך משפטי לעומת תהליך פסיכולוגי, הליך הוא בדר”כ פרוצדורה קצרה.

כנסו ≠ היכנסו: נהוג בטעות לחשוב ש”כנסו” היא מילת הציווי של “תיכנסו” (לדוגמא, “כנסו כנסו!”). אך למעשה המילה כנסומגיעה מהפועללכנס  (כמו לכנס ישיבה, לכנס ועידה וכו’) בעוד ש”היכנסו” מגיעה מהפועל “להיכנס”.

לא מדברים ביחיד על משהו שהוא זוג כמו מגפיים נעליים מכנסיים.

אחרי אבל לא רק חייב לבוא המשך, לא ניתן לסיים איתו את המשפט.

הסברנו מתי משתמשים ב- לשים, ללבוש, לענוב, לנעול, לגרוב וכו’.

דיברנו על כפילות – לא אומרים גם כמו וגם למשל כי הן מילים נרדפות ונתנו עוד דוגמאות. כנ”ל כ ובערך. אלטרנטיבה וחלופית גם כפילות.

לא רושמים ממזמן אלא מזמן. לא רושמים גם אחוזים וגם %.

ביטויים בצורה הנכונה: משלח יד ולא משלוח יד, הדובדבן שבקצפת ולא היהלום שבקצפת, אלא היהלום שבכתר.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X