עריכה לשונית

סיכום שיעור 3

Lior Edut

Lior Edut

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

טעויות נפוצות בכתיבה ודיבור:

למדנו על טעויות דיבור וכתיבה כמו:

שימוש במילה “במידה ו-” אם, כאשר, בתנאי ש.

שימוש במילה “מאחר ו”-במקום לומר מאחר ש..

טעות נוספת- “נמנה על” במקום נמנה עם.

יש שמשתמשים במילים מכנס, מגף, נעל- “קניתי מגף”, במקום קניתי מגפיים.

טעות נוספת-“לא חייב ללכת לשיעור”-במקום צריך להגיד אין חובה להשתתף בשיעור.

טעות נוספת- שימוש במילה “לשים” במקום להשתמש בפועל הנכון:

לשים בגדים, לשים נעליים במקום ללבוש בגדים, לנעול נעליים.

טעות נוספת- “עשינו מסיבה” במקום ערכנו מסיבה.

טעות נוספת-“כמו למשל”-מילים נרדפות. כמו ולמשל זו אותה משמעות ולכן נוצרה כפילות.

טעויות בביטויים: במקום אם בארזים נפלה שלהבת, אנשים אומרים אם בארזים נפלה שלכת. בארזים אין שלכת והכוונה שהארז עץ חזק ואם הוא נשרף מה יגידו אזובי הקיר.

יש שאומרים “לזרוע מלח על הפצעים”- במקום לזרות מלח על הפצעים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X