עריכה לשונית

סיכום שיעור 1

Yanit

Yanit

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

 • לכל משפט נושא נשוא, מילות יחס, פסיקים, זכר/ נקבה.
 • מילים אסורות- אז, פשוט, בדברים, למשל נשתמש בפייסבוק ולא ניכנס לפייסבוק, לא לרשום בגלל ש.. אלא מפני ש….
 • באופן כללי כתיבה אמורה להיות קצרה, קולעת, לא לשים פסיקים יותר מידי.
 • נקודותיים- בא כדי לפרט, להסביר, להרחיב.
 • הגדרת עריכה לשונית – תהליך בו הטקסט עובר תיקון שיפור וליטוש.
 • ההבדלים בין עריכה לשונית לעריכה ספרותית ותפקיד העריכה בכתיבת ספר: עריכה לשונית תתקן טעויות כתיב, מעט סגנון, פיסוק ומעט עריכת תוכן – עוסקת בעריכה הדקדוקית ואחידות השפה. עריכה ספרותית תשפר ותלטש את המסר, תטפל באחידות השפה ורמתה לאורך היצירה, בגוף המספר, מיקוד, חלוקה לפרקים, העניין והזרימה בטקסט ועוד.
 • אותיות אית”ן – ציווי בלשון עתיד, ולא לשון עתיד – שגיאה נפוצה “תביא לי” במקום “הבא לי”. “תקני לי” במקום “קני לי”.
 • סרטון בנושא שמות מוצרים בעברית אל מול שמות באנגלית בעלי משמעות דומה, וקבלת הציבור את השמות בעברית לעומת האנגליים.
 • סרטון על סלנגים או הגייה לא מדויקת בשירים ישראליים.
 • הגייה נכונה של מישטרה, מדבקה וכדומה במשקל דומה. משקל מישתלה – מישטרה – מקום. מילה שהיא חפץ/דבר – משקל מלגזה, מדבקה.
 • לנסות לשנות השפה – מלמטה, מתוך הציבור – דוגמה של ראיון עם מירב מיכאלי על הניסיון שלה להנכיח לשון רבות ולשון נקבה במקום לשון זכר הנהוגה לרוב עד היום. לעומתה מרואינת שהעלתה את הקול של הפיכת לשון הרבים לסתמית.
 • ה’ הידיעה- לא קיים בשפה הרוסית ולכן נורא מבלבל אותם.
 • אחרי שם של מישהו צריך לשים פסיק
 • סרטון מני עוזרי.
 • סרטון למה ללמוד לשון?
 • סרטון לגבי שימוש סלנג

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X