עריכה לשונית

סיכום שיעור 1

036973063

036973063

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

בקורס זה שהוא שיעור ראשון,

למדנו מהי ההגדרה של עריכה לשונית –

תהליך בו הטקסט עובר תיקון שיפור וליטוש

כתיבה תקינה כוללת שימת לב ל: כתיב מלא פיסוק, זכר ונקבה, מילות יחס, אוצר מלים ושפה מדוברת אל מול שפה כתובה.

בכל משפט יהיה נושא ונשוא (פועל), לא נשים ביניהם פסיק.  בזמן הווה הנושא והנשוא צריכים להופיע יחד, בצמידות.

לא נכון – “אני לא”… אלא “אינני”

נמנע מהשימוש הלא נכון ב”אז” (רק לציון זמנים).

סימני פיסוק

בכתיבה חשוב לא להטריח. למקד את המסר במלים מדויקות ושפה נכונה.

לא נשתמש במלים אסורות כגון “אז” “פשוט”. נמנע מחזרה מיותרת.

ערכנו על ידי מצגת את ההבדלים בין עריכה לשונית לעריכה ספרותית. ותפקיד העריכה בכתיבת ספר. עריכה לשונית תתקן טעויות כתיב, מעט סגנון, פיסוק ומעט עריכת תוכן – עוסקת בעריכה הדקדוקית ואחידות השפה. ואילו עריכה ספרותית תשפר ותלטש את המסר, תטפל באחידות השפה ורמתה לאורך היצירה, בגוף המספר, מיקוד, חלוקה לפרקים, העניין והזרימה בטקסט ועוד.

הדגמת – עריכת ערך בויקיפדיה. חמשת ה-מ’ – מתי, מי, מה, מהיכן, מדוע.

אותיות אית”ן – ציווי בלשון עתיד, ולא לשון עתיד – שגיאה נפוצה “תביא לי” במקום “הבא לי”. “תקני לי” במקום “קני לי”.

הגייה נכונה של מישטרה, מדבקה וכדומה במשקל דומה. משקל מישתלה עם חיריק

– מישטרה – מקום. מילה שהיא חפץ/דבר – משקל מלגזה, ממטרה מדבקה. – עם קמץ

שקלים עד הספרה 11 אומרים שקלים

מ12 ומעלה -שקל

דוגמא: 1000 שקל

ולא 1000 שקלים

 

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X