עריכה לשונית

סיכום שיעור 1

dinal

dinal

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

סיכום שיעור ראשון עריכה לשונית:

3.5:

הסרטונים נלקחו מתוך העמוד הזה: https://www.lashon.co/———————ayoz2

הכרות

הגדרת עריכה לשונית – תהליך בו הטקסט עובר תיקון שיפור וליטוש

תרגיל ראשון – תיקון משפטים ובהם כמה שגיאות כגון כתיב מלא פיסוק, זכר ונקבה, מילות יחס, אוצר מלים ושפה מדוברת אל מול שפה כתובה. לכל משפט צריך שיהיה נושא נשוא (פועל), לא נשים ביניהם פסיק.  בזמן הווה הנושא והנשוא צריכים להופיע יחד, בצמידות.

לא נכון – “אני לא”… אלא “אינני”

להמנע מהשימוש הלא נכון ב”אז” (רק לציון זמנים).

סימני פיסוק

בכתיבה חשוב לא להטריח. למקד את המסר במלים מדויקות ושפה נכונה.

לא נשתמש במלים אסורות כגון “אז” “פשוט”. נמנע מחזרה מיותרת.

כללי כתיבה נאה – רוביק רוזנטל – כולל בלבול זמנים, מיקוד כתיבה ולא הארכה מיותר בדברים. ניקוד, אותיות אהוי.

ההבדלים בין עריכה לשונית לעריכה ספרותית. ותפקיד העריכה בכתיבת ספר. עריכה לשונית תתקן טעויות כתיב, מעט סגנון, פיסוק ומעט עריכת תוכן – עוסקת בעריכה הדקדוקית ואחידות השפה. עריכה ספרותית תשפר ותלטש את המסר, תטפל באחידות השפה ורמתה לאורך היצירה, בגוף המספר, מיקוד, חלוקה לפרקים, העניין והזרימה בטקסט ועוד.

הדגמת – עריכת ערך בויקיפדיה. חמשת ה-מ’ – מתי, מי, מה, מהיכן, מדוע.

הדגמת סימני פיסוק, ע”י תרגול באמצעות כל מיני סוגי משפטים.

סרטון – בנושא מלעיל ומלרע המסביר את ההבדל והשימוש בהם, ומה המקור.

אותיות אית”ן – ציווי בלשון עתיד, ולא לשון עתיד – שגיאה נפוצה “תביא לי” במקום “הבא לי”. “תקני לי” במקום “קני לי”.

סרטון בנושא שמות מוצרים בעברית אל מול שמות באנגלית בעלי משמעות דומה, וקבלת הציבור את השמות בעברית לעומת האנגליים.

סרטון על סלנגים או הגייה לא מדויקת בשירים ישראליים.

הגייה נכונה של מישטרה, מדבקה וכדומה במשקל דומה. משקל מישתלה – מישטרה – מקום. מילה שהיא חפץ/דבר – משקל מלגזה, מדבקה.

סרטון על האקדמיה ללשון העברית ודרך חידושה מילים בעברית.

סרטון מני פאר על הגייה נכונה וכיצד יש לדבר עברית בצורה נכונה.

סרטון על קבלת מלים חדשות בעברית בקרב צעירים.

לנסות לשנות השפה – מלמטה, מתוך הציבור – דוגמה של ראיון עם מירב מיכאלי על הניסיון שלה להנכיח לשון רבות ולשון נקבה במקום לשון זכר הנהוגה לרוב עד היום. לעומתה מרואינת שהעלתה את הקול של הפיכת לשון הרבים לסתמית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X