עריכה לשונית

סיכום שיעור 3

Ronity

Ronity

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

בשיעור זה למדנו על התנועות בשפה העברית. ראינו כי יש שתי שיטות עיקריות לייצוג התנועות בשפה: האחת – ניקוד. הניקוד היא שיטה שפותחה בידי חז”ל בטבריה, לצורך הבנת הטקסט וקריאתו הנכונה. הניקוד פותח יחד עם טעמי המקרא .הטעמים נקראים “מסורת טבריה” ויש סימול לחמש התנועות באמצעות סימני הניקוד.

השיטה השנייה לייצוג התנועות היא באמצעות אמות הקריאה אותיות א’ ה’ ו’ י’.
ראינו כי  תהליך מילוי הכתיב החל עוד בימי התנ”ך, כשכתבו דויד במקום דוד. ואיתי במקום אתי.
לאחר פיתוח הניקוד, במשך שנים רבות השתמשו בכתיב חסר. ובשנת 2017 החליטה האקדמיה ללשון העברית כי העברית תיכתב בכיתב מלא. עיקר העניין – הכפלת וו והכפלת יי כשהן עיצוריות, להבדילן מהופעות ו’ וי’ כשהן מנקדות. צפינו בסרטון מדברים בלי י’, כדי לראות כיצד יש לדבר בעברית תקנית. כמו כן, תירגלנו כתיב מלא וכתיב חסר.

***פינה קטנה לשיפור העברית ***
שוחחנו על בני המשפחה בעברית כולל המושגים משפחות משולבות (בעבר נהגו לומר משפחה חורגת) (ילד שלוב, הורה שלוב) זוגתו או בת זוגו אבל לא בת זוגתו.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X